Reklamní cedule můžeme klidně označit za jakési menší billboardy , které je však možné strategicky umístit nejen v exteriéru, ale i v interiéru.

Tak, jak je již z jejich názvu zřejmé, jejich účel bývá především reklamní, tedy marketingový. Na druhé straně, možnosti jejich využití jsou prakticky neomezené. Kromě zmíněné reklamy dokážou účelně posloužit i pro čistě informační účel. Rozličné reklamní cedule máte dennodenně možnost vídat na více místech, například v rámci firem, úřadů, škol, institucí či u soukromých osob.

Reklamní tabule

Pokud se vám před očima zjevila určitá reklamní cedule, kterou jste v minulosti kdesi zahlédli, nestalo se to jen tak náhodou. Měla totiž něco, čím by měly oplývat všechny reklamní cedule. Nepředbíhejme ale událostem a vezměme to pěkně popořadě. Jaké jsou výhody reklamních tabulí? A jak vlastně navrhnout efektivní reklamní cedule?

Jaké jsou výhody reklamních cedulí?

Nespornou výhodou reklamních tabulí je jejich odolnost a mnohem delší životnost ve srovnání s nálepkami, což oceníte především v exteriéru. Na druhé straně, kreativní a nápadité nálepky můžete využít jiným způsobem. Vraťme se ale zpět k zmíněným výhodám reklamních tabulí.

Reklamní tabule výhody

Reklamní cedule je vhodné v moderních tiskařských společnostech realizovat přímým potiskem pomocí UV technologie, která zajišťuje zvýšenou odolnost vůči UV záření. Kromě toho zlepšuje i odolnost vůči poškrábání a otěru. Takové cedule není třeba dále laminovat ani jinak dodatečně povrchově upravovat. Navíc, jejich životnost v exteriéru se odhaduje minimálně na 6 až 10 úctyhodných let.

Kvalitní a spolehlivé materiály

O kvalitě reklamních tabulí vypovídá již výše zmíněný způsob tisku. Pokud je však prvotřídní potisk realizován na kvalitní a spolehlivé materiály, kredit reklamních tabulí jen a jen stoupne. Vhodnými materiály pro výrobu těchto marketingových, resp. informačních, nosičů, může být nejen hliník, ale i plast. Oba totiž dokáží splňovat požadavky na odolnost vůči povětrnostním vlivům, hořlavosti, chemikáliím a korozi.

Jak navrhnout efektivní reklamní cedule?

I přes neustále rostoucí popularitu online marketingu se nezapomíná ani na tradičnější marketingové nosiče, jakými jsou například právě reklamní cedule. Nicméně v době, kdy lidé dívají častěji do smartphonů než před sebe, musí mít takové cedule něco do sebe, aby dokázaly zaujmout potenciálního kolemjdoucího, resp. splnit informační účel. Jak tedy navrhnout efektivní reklamní cedule?

Reklamní tabule grafika

1. Držte se jednoduchosti a stručnosti

Proč jednoduchost a stručnost? Právě jsme zmínili, že lidské oči bývají v dnešní době velmi často upřeny na obrazovky mobilů. Vzhledem k této skutečnosti musí vaše reklamní cedule soupeřit o pozornost s moderními technologiemi. A řekněme si upřímně, není to vůbec jednoduché. A přesně kvůli tomu by měly být vaše cedule jednoduché, stručné a věcné. Zkuste se na to podívat z pohledu reklamní cedule. Pokud byste byli cedulí, čekali byste na to, dokud kolemjdoucí nezvedne zrak, abyste ho v tom momentě mohli oslovit a zaujmout. Kolik času byste ale měli, dokud by se váš potenciální zákazník znovu nepodíval do svého mobilu? Na zaujetí kolemjdoucího budete mít možná jen přibližně 5 sekund. Neplýtvejte proto zbytečně slovy a použijte maximálně 7 slov.

Na design vaší reklamní cedule se můžete také podívat jako na příběh. Lidé (vaši potenciální zákazníci) si totiž obecně velmi špatně pamatují fakta, ale mají paměť na poutavé příběhy. Použijte proto vaše reklamní cedule jako skutečné vizuální médium, které vypráví vaše poselství obrázky a jednoduchým a stručným textem.

2. Nepodceňujte kvalitní obsah

Navrhování reklamní cedule není jen o uvedení důležitých informací. Musíte uvažovat i nad tím, jakým způsobem nabídnete potenciálním zákazníkům daný obsah. Ať už jde o celkové grafické provedení, nebo copywriting, ujistěte se, že návrh vaší reklamní cedule je v dobrých rukách.

3. Opřete se o realitu

Jak to myslíme? Pokud mají vaše reklamní cedule sloužit například na ukázku jídel, které nabízíte vašim zákazníkům, nebojte se je vyobrazit. Opřete se ale o realitu a použijte skutečné fotografie - ne "načančané rekvizity".

4. Dbejte na poutavé grafické provedení

Efektivní reklamní cedule by měly být dobře čitelné a barevné. Dobrou čitelnost dokážete docílit jednoduchým pozadím a tučným písmem. Co se barev týče, upřednostňujte světlé a kontrastní barvy, resp. takové odstíny, které korespondují s vaší značkou. V souvislosti s barvami stojí za zmínku i studie, která zkoumala emoční reakce na barevné odstíny, sytost a jas. Zajímavým zjištěním je, že zatímco za nejpříjemnější barvy byly označeny odstíny modré, modro-zelené, zelené, červeno-fialové, fialové a fialovo-modré, s menším úspěchem se setkali odstíny žluté a zeleno-žluté. Nezapomínejte ani na vhodně zvolené obrázky a fotografie, u kterých se můžete opřít například o humor či realitu.

Takto vypadá přímý tisk na desky UV technologií. Zdroj videa: youtube.com

5. Pokuste se docílit snadnou zapamatovatelnost

A dostáváme se k tomu, co jsme zmínili v úvodu, resp. čímž by měly oplývat všechny reklamní cedule. Měly by být totiž snadno zapamatovatelné. Nejúspěšnější reklamní cedule jsou pověstné překvapujícím vizuálním prvkem, který zanechá určitý dojem. Překvapení přichází většinou tehdy, když je jednoduchý prvek doplněn o šikovné optické iluze či kreativní designérské nápady. Na základě toho se může reklamní cedule stát doslova a do písmene nezapomenutelnou.

6. Nezapomeňte na strategické umístění

No a nakonec nezapomínejte ani na strategické umístění vaší reklamní cedule. Za předpokladu, že jste do jejího návrhu investovaly určitý finanční obnos, by bylo totiž na škodu, kdyby netrpělivě nečíhala na zraky všech "smartfonistů". Samozřejmě čest výjimkám, pročež věříme, že jsme se nikoho nedotkly. Každopádně, doporučujeme situovat reklamní cedule buď na místa s vysokou frekvencí pohybu lidí, nebo v blízkosti vašeho provozu. Nejideálnějším scénářem by však bylo spojení těchto dvou "lokalit" do jedné.

Reklamní tabule Plotbase

Ukázky z naší realizace.

Závěrečné shrnutí

Způsobů, jak docílit účinné a efektivní reklamní cedule, je několik. V žádném případě se však nestačí držet pouze základních požadavků na jejich návrh. Aby mohly reklamní cedule z dlouhodobého hlediska splňovat svůj účel, musí být i kvalitně zrealizované. Ohlédněte se proto po kvalitních výrobcích reklamních tabulí ve vašem okolí a ujistěte se, že odvedou spolehlivou práci.

Zdroj obrázků: vlastní zpracování

Zdroj původního titulního obrázku: freepik.com

Zdroj videa: youtube.com