Zábavné a zároveň vzdělávací herní aktivity pro předškoláky vyplní hodiny našich nejmenších dětí tvořivou radostí a hodně se při nich naučí.

Děti ve školce malují vodovými barvami.

Učení v období předškolního věku probíhá prostřednictvím pohybu, konverzace a her. Lidský mozek se v tomto období soustavně vyvíjí, stejně tak neustále rostou končetiny i ostatní části těla. Aby byl jejich vývin správný, měly by být všechny rovnoměrně a podle potřeby zapojovány do různých činností. Limitovat předškoláky k úkonům s perem a papírem, či vázaných na obrazovku je nedostatečné, pokud ne přímo kontraproduktivní.

Co k našim předškolákům promlouvá a stimuluje jejich rozvoj nejlépe, jsou hravé praktické aktivity, při kterých musí zapojit jazyk, jemnou motoriku a fantazii, ale nebudou pro ně příliš namáhavé. Pohyb různých částí těla, zrakové a hmatové vnímání nových struktur a textur či jednoduchá manipulace předměty a jejich kontrola prohlubují u dětí formující se porozumění tomu, jak věci fungují.

Pokud hledáte zábavné hry, kterými byste vašeho předškoláka zaměstnali, zde je několik dobrých tipů. Aktivity 1 až 8 jsme zpracovali do přehledného PDFka, které si můžete doma vytisknout. Většina obrázků je černobílých, aby si je mohly dětičky vymalovat.

Ke stáhnutí: Hry pro předškoláky

1. Karty na počítání do deseti
Karty s barevným ovocem, každá s jiným počtem od 1 do 10, jsou skvělé na rozpoznávání barev, rozlišování číslic i jako pomůcka k základnímu uchopení konceptu přirozených čísel. Děti se jejich prostřednictvím naučí počítat, obtahováním kontur slov vyjadřujících daná čísla si také procvičí psaní a poznají rozdíl mezi různými způsoby vyjádření číselných hodnot (slovo, číslice, grafické znázornění počtu).

Kartička na učení se počítání s číslem jeden, obrázkem banánu a slovem jeden.

2. Zakroužkuj obrázek, který se liší od ostatních
Tato úloha spočívá v hledání odlišného předmětu v řádku mezi jinými, stejnými. Na formát A4 se pohodlně vejde například pět řádků po čtyřech obrázcích. Jeden z nich bude vždy jiný, ale zároveň bude nějak souviset se zbývajícími třemi – tři auta plus kolo, tři květy + včelka a podobně. Obrázky je možné i co nejvěrněji vybarvit. Dětem takto předestřete základní ideu kategorizace.

Tři obrázky květinek a jedna včela.

3. Geometrické tvary
Na papíře formátu A4 rozděleném na 9 – 12 identických čtvercových sekcí jsou v každé z nich tenkou čárkovanou čarou nakresleny základní geometrické tvary. Označený je výchozí bod a šipky ve směru tahu tužky. Děti budou tvary obtahovat v předepsaném směru, čímž si kromě názvů a vizuální podoby vryjí jejich linie do paměti i v takovéto podobě „přímého zážitku“.

Čtverec, trojúhelník a kosočtverec nakreslené čárkovanou čarou.

4. Spojování polovin patřících k sobě
Několik (4 až 5) větších obrázků je rozděleno na přesnou polovinu. Levé poloviny obrázků jsou seřazeny svisle pod sebou. Pravé poloviny jsou seřazeny identickým způsobem, jen v jiném pořadí. Úkolem dětí je k sobě patřící poloviny spojit čarami.

Spojování polovin patřících k sobě.

5. Protiklady
K základům logiky patří správná identifikace protikladů. Vedle sebe umístěné páry obrázků znázorňujících opozita jsou vhodnou pomůckou, jak začít předškoláky s tímto druhem rozlišování seznamovat. Ke každému obrázku je přiřazen i příslušný slovní výraz pro případ, že děti už umí číst. Páry obrázků mohou vybarvit, domalovat i slovně popsat.

Teplo zobrazené jako oheň a zima jako sněhová vločka.

6. Správné počty
Pro lepší objasnění základů počítání do deseti a významu číslic je ideální úloha správně přiřadit číslice ke skupinám stejných obrázků v řadách. Ve čtyřech řadách jsou uspořádány různé počty objektů a v pátém jsou číslice k daným počtům. Předškolák je nejprve vystřihne a pak přilepí ke správné řadě.

Devět šneků a číslice 9.

7. Základy aritmetiky
Mnohým starším předškolákům není cizí ani uchopení elementárních aritmetických operací. Odčítání mohou krok za krokem praktikovat postupnou dedukcí zvířátek v řádcích, jako pomůcka může sloužit vybarvení zvířátek, které je potřeba odčítat. Názorné ubývání počtu doplní jejich prvním formálním matematickým zápisem. Na odčítání je samozřejmě čas, je to spíš učivo prvního ročníku základní školy, ale některé děti mají rády matematiku již od útlého věku.

Čtyři černobílé kachny a dvě oranžové kachny znázorňující odčítání.

8. Barvy
Pracovní listy s barvami pomáhají dětem naučit se rozeznávat základní barvy. Předmětem cvičení je opět spojování čarou – tentokrát názvů barev s obrázky daných barev. Slova i obrázky jsou seřazeny svisle pod sebou. Na slovech můžete trénovat jednotlivá písmenka, při této aktivitě budete pravděpodobně muset pomoci dětem se čtením označení barev.

Modrý klobouk spojený se slovem modrá a zelený had spojený se slovem zelená.

9. Co ukrývá spíž?
Většina dětí v předškolním věku dokáže tiskacím písmem napsat minimálně své jméno. A není žádný důvod, proč by měly zůstat jen při něm. Zadáním tohoto úkolu je sepsat seznam zásob ve spíži nebo chladničce tak, aby každé slovo začínalo jiným písmenem abecedy. Kromě procvičení jemné motoriky při psaní získají děti i konkrétnější představu o logistice domácnosti.

10. Velká osmisměrka
Pátrání po slovech skrytých v naoko nesmyslném shluku písmen je velkou zábavou s nádechem tajemství. Velká osmisměrka přilepena na stěně, nebo napsána na tabuli bude lákadlem pro nejednoho malého slovního detektiva.

11. Karetní válka
„Větší“ a „menší“ jsou pojmy stejně tak důležité v každodenním životě jako v matematice a logice. Klasická karetní hra, ve které se karty rozdělí rovným dílem mezi hráče a vykládají po jedné shora každé hromádky, ozřejmí porovnávání čísel i našim nejmenším. Hráč, který vyložil nejvyšší kartu, bere všechny ostatní a vítěz získá na konci hry všechny karty. Kromě porovnávání získají děti i prvotní zkušenost s jevy pravděpodobnosti.

12. Telefonní čísla zpaměti
Pokud se děti naučí důležitá telefonní čísla nazpaměť, prospěje to nejen jejich mentálnímu vývoji, ale může to mít v některých situacích i praktický význam. Jednou skvělou vizuální metodou jak na to, je napsat číslo velkými číslicemi na výkres, připevnit ho na stěnu a dítěti dát sady malých samolepek s číslicemi. Následně bude mít za úkol přilepit samolepky k velkým číslicím na výkresu, a to vždy zleva doprava, aby si zapamatovalo, jak jdou v řadě.

13. Vymýšlení příběhů
„Storytelling“ je velmi užitečnou a stále více žádanou schopností. Vyprávění rodičů a prarodičů o jejich dětství dává dětem příležitost porozumět tomu, jak se věci mění v čase. A nechat předškoláka vyprávět jeho vlastní příběh mu dodá potřebný prostor pro formování vlastní plynulosti a pohotovosti ve formulaci. Důležité je, aby obě varianty vyprávění doprovázel i dostatek otázek posluchače, ať už dítěte nebo dospělého.

14. Tvorba hieroglyfů
Nejprve děti seznamte s egyptskými hieroglyfy a nějaké jim ukažte. Pak jim zadejte jednoduché věty, například „Kočka se před horkým sluncem skryla do chládku.“, a požádejte je, aby větu přepsaly v hieroglyfech, které samy nakreslí. Případně je mohou i vystřihnout a nalepit.

15. Vlastní záložka
Kladný vztah ke knihám můžete u dětí začít budovat nejen pravidelným čtením či společným listováním v encyklopediích, ale i doprovodnými aktivitami. Vytvoření personalizované záložky je jednou takovou činností. Fantazii se ohledně materiálů a výtvarných technik meze nekladou.

16. Rozeznávání vůní
Na menší kousky vaty nakapejte čisté esenciální oleje, nebo je jen nechte nasáknout výraznými přirozenými aromaty (vanilka, česnek, hřebíček, citrónová kůra apod.). Následně děti nechte přivonět a hádat o jaké vůně jde. V konverzaci neváhejte použít i více specifické výrazy pro popisování chuťových zážitků, typické například pro gastronomii.

17. Zlomky ovoce
První kontakt je vždy důležitý a jinak tomu není ani u abstraktnějších pojmů jako jsou zlomky. Dobrou pomůckou k jejich ilustraci je ovoce. Na konzumaci jeho nakrájených kousků jsou děti zvyklé prakticky od prvních měsíců života a k vysvětlení co znamená polovina či třetina je to při krájení jablek, pomerančů a banánů jen krok.

Děti ve školce krájí hračkářské ovoce.

18. Kreslení příběhu
Umění poutavé interpretace událostí tak, jak se staly, bez přikrášlování nebo vynechání podstatných faktů, je k nezaplacení. U dětí ho můžete začít kultivovat již v raném věku tím, že s nimi budete kreslit vaše společné zážitky a následně s nimi o jejich výtvorech mluvit. Vyzdvihněte, pokud se předškolákovi podaří zachytit něco podstatného a naveďte ho, aby přidal to, co ještě chybí.

19. Gymnastická kladina
Důkladně ohoblovaný dřevěný hranol můžete využít pro více pohybových aktivit a jednou z nich je i nácvik chození po kladině. Děti si procvičí držení rovnováhy a díky citlivějšímu nakládání s horními i dolními končetinami získají lepší povědomí o synergii pohybového ústrojí.

20. Házení papírem
Kvazi basketbal si zahrajete za pomoci většího plastového kbelíku a starých novin nebo jiných tiskovin. Dětem zadejte papír roztrhat na přibližně stejné kusy a učinit z nich koule. Ze zvoleného místa se potom musí trefovat do kbelíku.

21. Laboratoř míchání barev
Shromážděte tekutiny různé hustoty a viskozity, které jsou běžnou součástí kuchyňských zásob (voda, olej, sirup, med apod.). Umístěte je do průsvitných nádob a připravte si paletu s vodovými nebo temperovými barvami. Nechte děti rozmíchat barvy a kapat je do tekutin. Pozorujte a diskutujte co se děje. Pro autentičtější experimentátorské zážitky se děti mohou obléci do bílých plášťů a ochranných brýlí.

22. Věže z kostek nebo kamenů
První zkušenost s odhadováním (správné statiky) mohou předškoláci získat při stavění věže z kostek nebo kamenů. Zajistěte jim sadu s dostatečným množstvím stavebních bloků, označte bod na zemi, na kterém začnou stavět a nechte je odhadnout z kolika kostek (nebo do jaké výšky) dokáží věž postavit. Potom ať věž postaví a společně „zanalyzujte“ nakolik se jejich odhad naplnil a proč.

Věž postavená z kostek.

23. Ponožkový graf
Na zem umístěte velký bílý papír nebo plátno a nakreslete na něj mřížku 4x5. Horizontální osu budou tvořit barvy (označte je barevnými papíry) a vertikální čísla od 1 do 5. Po velkém domácím praní dejte dětem všechny ponožky a úlohu vyplnit pole mřížky zdola nahoru v příslušných sloupcích podle barev. Sestrojí tak jejich první sloupcový graf.

24. Rýmy
Vymyslete koncovou slabiku, na kterou se relativně snadno vytvářejí rýmy, a děti nechte soutěžit, kdo najde více rýmujících se slov. Toto cvičení je navede k rozeznávání a vyhledávání podle vzorů, další z řady schopností, které jsou již v dnešním, na datech postaveném světě, nezbytností.

25. Vesmírná plastelína
Plastelína je univerzální pomůckou, která by neměla chybět v žádné rodině. Modelování z ní prakticky nemá hranice a vytvoření povrchu planety je jen jednou z mnoha možností. Začněte společným sledováním videa záběrů z Marsu, případně z Měsíce. Děti povzbuzujte, aby si všímaly barvy a struktury povrchu i jeho detailů. Pak je nechte zformovat plastelínu do co nejvěrnější napodobeniny toho, co viděly. Přidat mohou figurky kosmonautů a pohyblivých robotických sond.

Malé dítě a housenka vymodelována z plastelíny.