Reklama je součástí našeho každodenního života. Denně vidíme desítky billboardů po cestě do práce či školy. Kde se však vzaly? Jaká je jejich historie?

Prázdný billboard bez reklamy při cestě.

Jeden z nejběžnějších, ale také nejfunkčnějších způsobů reklamy je billboard. Denně procházíme kolem desítek, až stovek reklamních ploch, které, ať už chceme či nechceme, se nám vrývají do podvědomí. Jsou na nich politici, prací prostředky, nejnovější divadelní představení i autoservisy. Odkdy jsou billboardy s námi? Jaké formy této reklamy známe, kde se vzala a jaké jsou v ní trendy si povíme v následujících řádcích.

Prázdný billboard při cestě.

Historie

Egypt

Archeologové skutečně zjistili, že první billboardy vznikaly ještě ve starověkém Egyptě. Samozřejmě, nemůžeme si pod tím představovat velké tištěné papírové poutače, protože papír i tisk byly tehdy ještě v nedohlednu. Šlo spíše o vnější hieroglyfické nápisy, zřejmě využívané pro účely propagandy, které ilustrovaly dominanci egyptských vládců.

Hieroglyfy v Egyptě.

Guttenbergův knihtisk

Přesuňme se o stovky let později do Německa 14. století, kde kovorytec a vynálezce, Guttenberg, vyrobil první tiskařský přístroj a zdokonalil tak, do té doby velmi komplikovaný a pomalý, knihtisk. Tento vynález umožnil, kromě jednoduššího tisku knih, i výrobu letáků a plakátů, které se staly první formou billboardů, nebo spíše první formou vnější reklamy. Takto vyrobené plakáty a letáky propagovaly zejména různé služby a lidé je umisťovali na ploty nebo stěny budov.

Litografie

V 90. letech 18. století vynalezl rakouský herec, vynálezce a dramatik, Alois Senefelder, narozený v Praze litografii neboli kamenotisk. Pomocí kamenotisku, který vytvořil, dokázal reprodukovat ilustrace barevně, čímž se usnadnilo zobrazování uměleckých děl a kreseb na plakátech.

Podniky tak začaly vyrábět několik reklam, ale uveřejňovat inzeráty v novinách bylo stále docela drahé, a tak mnohé podniky začaly své inzeráty umisťovat na stěny a ploty ve formě plakátů. Takto reklamy spatřili i lidé, kteří si normální noviny nemohli dovolit. Navíc výroba takových poutačů byla poměrně jednoduchá a umístění na stěnách budov nacházejících se na frekventovaných místech tehdy nic nestálo.

Velký billboard

První pořádné billboardy však vynalezl až Jared Bell ve 30. letech 19. století v Americe. Chtěl udělat reklamu cirkusu a v roce 1835 vyvěsil velký a barevný billboard. Tyto první velké reklamy o rozměrech 9 stop krát 6 stop (2.74 m x 1.83 m) zobrazovaly „The Great Wallace Shows“ a obsahovaly snímky mnoha představení, která jste tam mohli najít.

V roce 1850 se sériově vyráběná vnější reklama začala poprvé používat na pouličních železnicích.

První záznam o pronajmutí billboardu datujeme o několik let později, konkrétně do roku 1867. Odtud věci rychle postupovaly a v roce 1870 už byla Amerika domovem 300 společností zabývajících se malováním nápisů, které chtěly vydělat na novém billboardovém průmyslu.

Čistý billboard při cestě připravený na novou reklamu.

Větší billboard

Poslepovaný billboard, vytvořený z 24 listů, byl vystaven poprvé na světové výstavě v Paříži v roce 1889, přesně té výstavě, pro kterou byla postavena Eiffelova věž. O čtyři roky později, v roce 1893, byl velký plakát stejného formátu vystaven na světové výstavě v Chicagu. Tento formát byl brzy přijat a používán pro reklamu ve všech druzích odvětví – zejména v zábavním průmyslu. Billboardy byly v té době stále umísťovány na budovách nebo jejich okolních plotech.

Motorismus

S příchodem Fordu a popularizací motorismu ve 20. letech 20. století se pozornost rozšířila z fasád budov i na okraje silnic, které se staly novým oblíbeným místem pro umístění poutačů.

Obrovské firmy jako Coca-Cola nebo Kellog's tak začaly nabízet své reklamy formou billboardů moderním řidičům.

V následujících letech přibývaly reklamní poutače v okolí silnic jako houby po dešti, samozřejmě bez jakékoli formy regulace. Až v roce 1965 vstoupil v platnost zákon, který tuto nekontrolovatelnou expanzi zpomalil. V Highway Beautification Act (Zákon na zkrášlení dálnic) byla jasně určena omezení na množství billboardů, vzdálenost mezi nimi, jakož i jejich maximální velikost.

Times Square

Billboardy se staly součástí našich každodenních životů zejména ve větších městech, ale nevyhneme se jim ani na venkově. Snad nejznámější stanoviště billboardů na světě však můžete nalézt na Times Square v New Yorku.

Toto náměstí je již desítky let výkladní skříní těch nejlepších a nejvelkolepějších amerických billboardů. První reklamy na Times Square upozorňovaly, z důvodu jeho bezprostřední blízkosti k divadelní čtvrti Broadway, na aktuálně probíhající hry v tamních divadlech.

Snad nejznámější reklamou na Times Square všech dob byl Camel „Smoking billboard“, který debutoval v roce 1941. Zobrazovala muže držícího cigaretu této značky, který z úst vyfukoval cigaretový kouř. Na místě stála více než 25 let a na Newyorčany naštěstí nevyfukovala opravdový cigaretový kouř, ale vodní páru.

Lidé náměstí Times Square navštěvují už léta právě kvůli podobným ikonickým reklamám a firmy, které je tam umisťují, zaměstnávají kreativce, aby vytvořili originální díla, která tuto mekku billboardů zvelebí. Technologie se samozřejmě nevyhnula ani světu billboardů, a tak je dnes již většina reklamních ploch na Times Square digitální.

Světlo vyprodukované ze všech poutačů opravdu působí, jako by zde nikdy nebyla noc a podtrhuje tak slavnou přezdívku New Yorku – město, které nikdy nespí.

Digitální billboardy na Times Square v New Yorku.

Typy billboardů

 • Klasický billboard – známý také jako bulletin board. Jedná se o billboardy, které vidíte na dálnicích a rychlostních silnicích nebo na ulicích s vysokým provozem. Jejich cílem je upoutat pozornost pěších i motoristického provozu.

Billboard s reklamou na koberec při cestě.

Vzhledem ke zvýšení rychlosti motorizované dopravy bylo třeba zvětšit jejich velikost, aby měl řidič dostatek času nechat se reklamou zaujmout, proto je najdeme mnohdy v rozměrech odpovídajících tomu, zda se nacházejí u rychlostních cest, nebo u cest, kde je maximální povolená rychlost nižší, například v obcích.

Billboardy umístěné u cesty.

 • Vinylové billboardy – mají mnohem světlejší vzhled, který je přitažlivější než vzhled běžných billboardů. Pravidelně se natírají UV ochranným nátěrem, který prodlužuje jejich životnost.
   
 • Malované billboardy – dnes jsou již poměrně vzácné a nahradily je graficky zpracované tištěné billboardy. Avšak v případech, kdy je požadována pouze jedna deska, se v některých oblastech stále používají.
   
 • Mobilní billboardy – používají se na velkých akcích, kde je přítomno velké publikum. Billboard je umístěn na vrchu jedoucího vozidla, a tak je viditelný všude tam, kde se vůz pohybuje. Výhodou mobilních billboardů je, jak už název napovídá, právě jejich mobilita, dostanou se tam, kam se jiné reklamy nedostanou. Jistou formou mobilních billboardů jsou například i reklamy na autobusech nebo tramvajích.
   
 • Voňavé billboardy – u nás se moc nevyskytují a také v zahraničí jsou poměrně vzácné, ale jsou účinné při zanechání trvalé vzpomínky na publikum. Pokud například inzerujete své nové jídlo v restauraci, můžete použít voňavý billboard, aby kolemjdoucí zachytili vůni a nechali se přesvědčit, aby vstoupili do vaší restaurace.
   
 • Trojrozměrné billboardy – trojrozměrné billboardy nabízejí velmi velkou kreativní flexibilitu, neboť reklama doslova vyskakuje na diváky. Jsou určeny k upoutání pozornosti, což znamená, že se zákazník více zaměří na váš produkt nebo službu. Představují pohlcující zážitek, který zaručeně upoutá oči vašeho cílového publika.
   
 • Digitální billboardy – trend dnešní doby. Jedná se o obrovské obrazovky, které vysílají zejména krátké spoty nebo animace, avšak mnohé nemají omezení a odvysílají i delší reklamy nebo různé projekce. Tím, že jsou zářivé a pohyblivé, přitáhnou oči většiny kolemjdoucích, a proto jsou umísťovány na frekventovaných místech.
   
 • City light – forma velkého osvětleného plakátu, většinou umísťovaného na zastávkách MHD. Zaměřeny jsou na chodce a cestující. Mají velký dosah, protože kolem nich denně projde několik tisíc cestujících.

Prázdný bílý billboard

Jak vidíte, fenomén billboardů, v různých formách, je s námi již po staletí. Je to velmi oblíbená a účinná forma reklamy, která má obrovský dosah, a proto věříme, že vás informace o její historii zaujaly a že jsme vám ji pomocí předchozích řádků trochu víc přiblížili.

Zadní strana billboardu umístěného u cesty.