Vše o tom, jak dokážete i vy zefektivnit váš pohyb prsty po klávesnici.

Ruce správně položené na klávesnici.

Moderní doba přináší změny a psací stroj, jak jsme ho znali v minulém století, je dnes už jen muzeálním kouskem. Přesto nám z něj zůstala klávesnice, jíž sice přibylo pár tlačítek, ale základní rozložení písmen na ní v podstatě zůstalo stejné. Navíc, dnes ji používáme mnohem častěji než kdykoliv v minulosti. Píšeme už prakticky všechno na počítači, pero používáme pomalu jen na podepisování. Je tedy namístě otázka, jak si tuto činnost, zvláště pokud při ní trávíme většinu pracovní doby, a ještě i kus volného času, zefektivnit. Pokud jste si položili takovou otázku, pak je načase uvažovat o cvičení psaní všemi deseti prsty.

Proč se naučit psát všemi deseti?

Rychlost

Psaní všemi deseti prsty je způsob psaní bez toho, abyste se museli dívat na klávesnici. Tato metoda psaní se řídí svalovou pamětí, kterou si vypěstujeme důsledným tréninkem se správnou metodou psaní. Prsty si tak zvyknou psát, že instinktivně přejdou na příslušné klávesy, aniž bychom potřebovali klávesnici vidět nebo dokonce cítit.

Účinnost

Protože se už nemusíte tolik soustředit na mačkání jednotlivých kláves, můžete se o to víc soustředit na texty, které píšete. Už nemusíte přepínat tam a zpět, vašemu mozku se uleví a může pracovat efektivněji. Pokud tedy dokážete psát rychleji, můžete rychleji rozvíjet své myšlenky, a to má vliv i na váš kreativní proces. Kromě toho ušetříte spoustu času, který můžete využít i jinak.

Ergonomie

Trvalé dívání se na klávesnici při psaní způsobuje nezdravé držení těla při práci. Při zvládnutí metody psaní deseti prsty se nemusíte neustále dívat na klávesnici. To vám pomůže sedět vzpřímeně a v dobré poloze.

Jak začít?

Pokud vás tyto argumenty přesvědčily a chcete se začít učit psát všemi deseti prsty, máme pro vás několik rad:

Začněme sezením. Poloha při psaní vsedě je nejpřirozenější, sedněte si tedy vzpřímeně, lokty držte pokrčené v pravém úhlu. Obličej má být mírně nakloněn dopředu k obrazovce tak, aby mezi očima a obrazovkou byla vzdálenost nejméně 45 - 70 cm. Svaly ramene, ruky a zápěstí by měly být vystaveny co nejmenšímu namáhání. Zápěstí se mohou dotýkat desky stolu před klávesnicí. Nikdy nepřenášejte tělesnou hmotnost na zápěstí tak, že se o ně opřete.

Bílá klávesnice

Prstoklad

Na učení se používá klávesnice se standardním umístěním písmen QWERTY. Má to svoji logiku i přesto, že existují i jiná rozložení znaků, umožňující rychlejší psaní a samotné QWERTY rozložení má také své nevýhody. Toto rozložení je však tak rozšířené, že pokud by se změnil standard, všichni by se ho museli znovu naučit a strávit značný počet hodin školením na nové rozložení.
Trochu pokrčte prsty a položte je na klávesy ASDF a JKL; , které se nacházejí v prostřední řadě kláves. Tento základní řádek se nazývá domovský, protože vždy začínáte z této polohy a vždy se k němu vracíte. Klávesy F a J pod ukazováčky by měly mít vyvýšenou čárku, aby vám pomohly tyto klávesy najít, aniž by jste se podívali.

Vyvýšená čárka na klávesnici F a J.

Je důležité zapamatovat si tuto výchozí polohu prstů:

 • Levý malíček na klávesnici A
 • Levý prsteníček na klávesnici S
 • Levý prostředníček na klávesnici D
 • Levý ukazováček na klávesnici F
 • Pravý ukazováček na klávesnici J
 • Pravý prostředníček na klávesnici K
 • Pravý prsteníček na klávesnici L
 • Pravý malíček na klávesnici ;
 • Oba palce jsou na mezerníku

Výchozí poloha prstů na klávesnici pro cvičení strojopisu.

Při samotném psaní pak používáme jednotlivé prsty takto:

 • Levý malíček – pro klávesy Q, A, Z a levý Shift
 • Levý prsteníček – pro klávesy W, S a X
 • Levý prostřední prst – pro klávesy E, D a C
 • Levý ukazováček – pro klávesy R, F, V, T, G a B
 • Pravý ukazováček – pro klávesy Y, H, N, U, J a M
 • Pravý prostřední prst – pro klávesy I, K a čárka
 • Pravý prsteníček – pro klávesy O, L a tečka
 • Pravý malíček - pro klávesy P,; ,?, {,}, ', Enter a pravý Shift
 • Oba palce – na stisknutí mezerníku.

Každý prst má tedy ideálně ve své blízkosti písmena tak, aby se ruce nemusely zbytečně posouvat. Prsty by se měly vždy dotýkat klávesnice, nebo být těsně nad ní, pro co největší efektivitu.

Cvičíme psaní

Při cvičení může pomoci barevně odlišená klávesnice, kde každému prstu je přiřazena jiná barva. To vám pomůže pochopit, který prst má stisknout které klávesy. Pak dodržujte tato pravidla:

 • Klávesy mačkejte pouze prsty, pro které jsou vyhrazeny.
 • Vždy se vraťte do výchozí polohy prstů „ASDF - JKL;“.
 • Při psaní si představte umístění symbolu na klávesnici.
 • Vytvořte si a udržujte rytmus při psaní. Stisky kláves by měly přicházet ve stejných intervalech.
 • Klávesu SHIFT stiskněte malíčkem, který je naproti tomu prstu, kterým stisknete druhou klávesu.
 • Ke stisknutí mezerníku použijte kteroukoli ruku, která je pro vás pohodlnější.

Při psaní se nedívejte na klávesy. Jednoduše posunujte prsty, dokud nenajdou označení domácího řádku.

Pohyb rukou a prstů omezte pouze na to, co je potřeba na stisk konkrétní klávesy. Ruce a prsty držte blízko základní polohy. To zlepšuje rychlost psaní a snižuje namáhání rukou.
Dávejte pozor na prsteníčky a malíčky, protože jejich motorika bývá méně vyvinutá.

Rychlost psaní

Nečekejte, že po pár cvičeních se stanete mistry v rychlopisu. I zde platí pravidlo, že trpělivost růže přináší. Mějte proto na paměti některé užitečné rady:

 • Nespěchejte, když jste se právě začali učit. Zrychlíte až tehdy, když vaše prsty trefí automaticky na správné klávesy.
 • Najděte si čas na psaní, abyste se vyhnuli chybám. Rychlost se zvýší postupně cvičením.
 • Když opisujete text, vždy se podívejte na slovo nebo dvě dopředu.
 • Udělejte si přestávku, pokud máte pocit, že se snadno rozptylujete a děláte mnoho chyb. Je produktivnější vrátit se, když se cítíte odpočatí.

Nejčastější chyby

Při každém učení provádíme na začátku mnoho chyb. Je důležité je odhalovat, abychom si neosvojili nesprávné návyky, které nám později mohou překážet. Zde jsou některé nejčastější:

 • Nejběžnějším je překřížení prstů nad písmeny „Y“ a „B“. U „Y“ byste měli vždy používat ukazováček pravé ruky, ale někteří lidé mají ve zvyku ho stisknout druhým ukazováčkem. Totéž se stane s písmenem „B“, kde byste ho měli stisknout levým ukazováčkem, ale běžně se mačká pravým ukazováčkem.
 • Druhou nejčastější chybou při učení se, je použití nesprávných stran. Pokud například chcete stisknout „Shift“ + „A“, měli byste stisknout pravý „Shift“ a klávesu A stisknout levým malíčkem. Důvod, proč byste se měli naučit přiměřeně používat modifikátory na obou stranách, se stane jasnějším, když musíte stisknout složitější řetězce kláves, jako například „Ctrl“ + „Alt“ + „A“. Pokud byste stiskli všechny klávesy na levém boku, dostanete ruku do zvláštní polohy, která vás zpomalí. V takovém případě byste měli použít klávesy „Ctrl“ a „Alt“ na pravé straně klávesnice a levou rukou stisknout klávesu A.

Dá se psát deseti i na smartphonu?

Samozřejmě, pokud jde o smartphony, je to úplně jiná situace. Jak rychle tedy psát na dotykových obrazovkách bez fyzické klávesnice? Podle studie je odpovědí psát dvěma palci a spoléhat se na automatické opravy, ne na prediktivní text. Studie zjistila, že používání predikce slova a jeho výběr jsou pomalejší než automatické opravy a dva palce jsou rychlejší než potažení prstem nebo používání ukazováčku.

Slovo na závěr

Mnozí si kladou otázku, zda musí skutečně použít všech 10 prstů nebo stačí 6 nebo pouze 4 prsty? Použití všech prstů je samozřejmě optimálním stavem a kdo skutečně ovládá psaní deseti prsty, píše rychleji a uvolněněji.

Pokud je však pro vás velmi těžké rekvalifikovat se v technice psaní nebo máte anatomické potíže s používáním všech prstů, můžete samozřejmě použít méně prstů nebo kláves na psaní jinými prsty, než doporučujeme.

Klíčem k efektivnímu provozu klávesnice počítače je, abyste znali polohu kláves a potřebné pohyby prstů a abyste je mohli používat bez dlouhého přemýšlení nebo dívání se na klávesnici. Technika, kterou doporučujeme, Vám nabízí pouze metodu, která se osvědčila. Můžete to však samozřejmě – pokud to považujete za nezbytné – přizpůsobit svým potřebám.

Praktická cvičení na webu

Pokud si chcete vyzkoušet procvičování strojopisu online, nebo si udělat test rychlosti psaní, na internetu najdete několik stránek pro samouky, které takové možnosti nabízejí.

Slovenskou stránkou je Strojopisonline.sk. Je určena nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé. Stránka nabízí samotnou výuku po jednotlivých řadách klávesnice a současně zaznamenává vaše statistiky. Stránkou v češtině je Typingstudy.com. Je rozdělena do 15 lekcí a zlepšovat se můžete pomocí her i zábavnou formou.

Chcete-li se zdokonalovat v psaní angličtiny, nabídka web stránek na praxi strojopisu je opravdu bohatá:
Typelit nabízí cvičení prostřednictvím klasické literatury. Ratatype je bezplatný online kurz psaní s certifikátem. Pro rychlejší a přesnější programování je určen Coderacer, který nabízí cvičení tak, abyste se stali rychlejšími a přesnějšími programátory.