Dobrý životopis je jízdenkou do vaší kariérní budoucnosti. Tyto věci vám pomohou překonat konkurenci a dostat vaši vytouženou pracovní pozici.

Životopisy.

Dobře zpracovaný životopis je vaší profesionální vizitkou, která má ukázat vaše dovednosti, zkušenosti a kvalifikaci. Často je to první dojem, který o vás zaměstnavatelé mají, proto je nezbytné vytvořit životopis, který efektivně komunikuje vaši hodnotu a potenciál. V článku se proto podíváme, jak si takový životopis připravit a nabídneme vám i několik tipů pro osobní pohovory.

Délka a obsah

Životopis by měl mít obecně přibližně 1 až 2 strany, v závislosti na vašich zkušenostech. Začněte se svými kontaktními informacemi, po kterých následuje krátké shrnutí nebo objektivní prohlášení, které zdůrazní vaše kariérní cíle a klíčové silné stránky. Kromě zmíněných kontaktních informací by v životopisu určitě neměly chybět následující relevantní sekce:

 1. Vzdělání: Uveďte své akademické vzdělání včetně titulů, institucí a dat promoce.
 2. Pracovní zkušenosti: Uveďte podrobnou historii své práce v obráceném chronologickém pořadí, přičemž zdůrazněte odpovědnosti, úspěchy a kvantifikovatelné výsledky. Přizpůsobte tuto část tak, aby byla v souladu s prací, o kterou se ucházíte.
 3. Dovednosti: Předveďte své technické a osobnostní dovednosti relevantní pro danou pozici. To může zahrnovat jazyky, softwarové znalosti, vůdcovské schopnosti a další.
 4. Úspěchy a ocenění: Zvýrazněte všechna vyznamenání, ocenění nebo úspěchy, které dokazují vaše schopnosti a obětavost.
 5. Projekty nebo výzkum: Zahrňte všechny relevantní projekty, výzkumy nebo publikace, které prezentují vaši odbornost a vášeň.
 6. Dobrovolnická práce: Pokud je to možné, prokažte svůj závazek zapojit se do komunity a dobrovolnických aktivit.
 7. Záliby a zájmy: Stručně zmiňte koníčky, které vyjadřují kvality, jako týmová práce, vůdcovství nebo kreativita.

Pracovní pohovor.

Zdůraznění úspěchů

Zaměřte se na měřitelné úspěchy, které ukážou vaše silné stránky a dovednosti. Ke strukturování popisů použijte metodu STAR (Situation – Situace, Task – Úkol, Action – Akce, Result – Výsledek).

 • Situace: Popište situaci, a kdy k ní došlo.
 • Úkol: Vysvětlete úkol, a jaký byl jeho cíl.
 • Akce: Uveďte podrobnosti o akci, kterou jste provedli, abyste toho dosáhli.
 • Výsledek: Zesumarizujte výsledek svého jednání.

Řešení mezer v zaměstnání

Řešte mezery v zaměstnanosti transparentností. Můžete zmínit období dalšího vzdělávání, práce na volné noze, osobních projektů nebo pečovatelských povinností. Zdůrazněte dovednosti získané během těchto mezer, které jsou relevantní pro danou práci.

Čeho se v životopisu vyvarovat

Tak jako jsou sekce a informace, které by v životopisu neměly chybět, existuje i mnoho věcí, které zvedají pomyslné červené vlaječky, a proto byste se jich měli vyvarovat. K těmto patří například:

Irelevantní informace

Vyhněte se uvádění podrobností, které nejsou relevantní pro práci, o kterou se ucházíte. I když vaše středoškolské úspěchy mohou být působivé, pravděpodobně se netýkají profesionální pozice v pokročilé části vaší kariéry. Zaměřte se na informace, které ukáží vaši vhodnost pro danou roli.

Neprofesionální emailová adresa

Vaše e-mailová adresa by měla vyjadřovat profesionalitu. Nepoužívejte e-mailové adresy, které obsahují přezdívky, slang nebo čísla. Rozhodněte se pro jednoduchou profesionální e-mailovou adresu, která obsahuje vaše jméno.

Klišé a módní slova

Vyhněte se všeobecným pojmům, kterým chybí konkrétnost, jako například „týmový hráč“, „tvrdý pracovník“ nebo „orientovaný na výsledky“. Namísto toho uveďte konkrétní příklady svých úspěchů, které prokazují tyto kvality.

Negativní jazyk

Prezentujte své zkušenosti v pozitivním světle, i když jste čelili výzvám nebo neúspěchům. Vyhněte se používání negativního jazyka nebo přemýšlení o minulých selháních. Jakékoli výzvy formulujte jako příležitosti ke vzdělávání a zdůrazněte svou schopnost překonávat překážky.

Pravopisné a gramatické chyby

Důkladně si zkontrolujte svůj životopis, abyste se ujistili, že neobsahuje pravopisné a gramatické chyby. Chyby mohou způsobit, že budete vypadat nedbale a negativně tak ovlivní vaše šance ke zvážení do této role. Využijte nástroje, jako je kontrola pravopisu a gramatiky, a zvažte, zda byste nepožádali přítele nebo kolegu, aby zkontroloval váš životopis.

Příliš mnoho osobních informací

Váš životopis je profesionální dokument, proto se vyhněte sdílení osobních údajů, jako je váš rodinný stav, náboženství nebo politická příslušnost. Tyto podrobnosti jsou pro vaši kvalifikaci irelevantní a mohou působit neprofesionálně.

Nekonzistentní formátování

Udržujte konzistentní styl formátování v celém životopisu. Nekonzistentní písma, velikosti a mezery mohou způsobit, že váš životopis bude vypadat neprofesionálně a bude obtížně čitelný. Vyberte si čistý a konzistentní formát, který je šetrný k očím. Nebojte se nechat prázdná místa pro přehlednější rozložení obsahu. Vyberte si standardní a minimalistické fonty.

Přehnaný design

I když je vizuální přitažlivost důležitá, přehnaný design životopisu s nadměrnou grafikou, barvami a typy písma může odvádět pozornost od obsahu. Udržujte designové prvky čisté a profesionální a zajistěte, aby obsah spíše vylepšily, než aby jej zastínily.

Všeobecný životopis pro všechny žádosti

Přizpůsobte svůj životopis každé žádosti o zaměstnání. Vyhněte se posílání stejného obecného životopisu každému zaměstnavateli. Najděte si čas na přizpůsobení svého životopisu tak, abyste zdůraznili dovednosti a zkušenosti, které jsou pro konkrétní práci, o kterou se ucházíte, nejrelevantnější.

Dlouhé odstavce

Vyhněte se psaní dlouhých odstavců, které už na první pohled nebude nikdo číst. Namísto toho použijte odrážky, krátké věty a výstižné popisy, aby se váš životopis dal snadno přeběhnout očima. Použijte akční slovesa k zahájení každé odrážky, abyste dosáhli maximálního účinku.

Vytištěný životopis na stole a muž dělající si poznámky během pohovoru.

Nástroje pro vytvoření životopisu

K vytvoření životopisu můžete použít jakýkoli nástroj či software, ve kterém se vám dobře pracuje, a který vám umožní vyrobit design podle vašich představ. Zde jsou některé z nejpoužívanějších z nich:

Microsoft Word

Microsoft Word je klasický nástroj pro vytváření životopisů. Nabízí spoustu šablon, které si můžete snadno přizpůsobit podle svých potřeb. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní jej zpřístupňuje širokému okruhu uživatelů. Můžete upravit písma, barvy a formátování a v případě potřeby dokonce vložit grafy nebo obrázky. Navíc s ním máte už určitě alespoň nějaké zkušenosti.

Životopis vytvořený v Microsoft Word.

Canva

Canva je populární online designový nástroj, který poskytuje řadu šablon speciálně navržených pro životopisy. Nabízí funkci drag-and-drop, která vám umožňuje snadno přidávat text, obrázky a grafiku.

Šablony životopisů v Canvě.

Canva je skvělá volba, pokud chcete vytvářet vizuálně přitažlivé životopisy bez pokročilých designérských dovedností.

Životopis vytvořený v programu Canva.

NovoResume

NovoResume je online platforma, která nabízí šablony přizpůsobené různým pracovním odvětvím a pozicím. Poskytuje podrobného průvodce k vyplnění informací, díky čemuž je proces jednoduchý. NovoResume zajišťuje, že váš životopis se řídí osvědčenými postupy a zůstává profesionální.

Životopis vytvořený v programu NovoResume.

Europass

Europass nabízí standardizovaný formát, který je široce uznáván v celé Evropě. Pomáhá jednotlivcům prezentovat své dovednosti, kvalifikaci a zkušenosti jasným a konzistentním způsobem.

Šablony životopisů v editoru Europass.

Europass je obzvláště užitečný, pokud se ucházíte o práci na mezinárodní úrovni nebo v rámci Evropské unie. Některé instituce dokonce vyžadují životopis jen v tomto formátu.

Životopis vytvořený v programu Europass.

Adobe InDesign

Adobe InDesign je profesionální software pro grafický design, který umožňuje rozsáhlé přizpůsobení. I když má ve srovnání s jinými nástroji složitější uživatelské rozhraní a vyžaduje delší dobu k osvojení jeho ovládání, poskytuje bezkonkurenční flexibilitu v designování. Je to vynikající volba pro ty, kdo chtějí vytvořit jedinečný životopis s pokročilými designovými prvky. Program je dostupný pouze v placené verzi, ale můžete využít 7 denní zkušební verzi.

CakeResume

CakeResume je online platforma, která nabízí moderní, interaktivní šablony životopisů.

Šablony životopisů v programu Cake Resume.

Je vhodná zejména pro lidi v kreativním průmyslu. CakeResume vám umožňuje vytvořit vizuálně poutavý online životopis, který obsahuje multimediální prvky, jako jsou obrázky, videa a odkazy na prezentaci vaší práce.

Životopis vytvořený v programu CakeResume.

Visme

Visme je další všestranný online designový nástroj, který nabízí šablony pro životopisy. Je známý svým důrazem na vizuální vyprávění příběhů a infografiku.

Šablony v programu Visme.

Chcete-li prezentovat svůj životopis vizuálně poutavým způsobem, Visme může být vynikající volbou. Aplikace je dostupná pouze v placené verzi, životopis si umíte vytvořit, ale stažení je zpoplatněno.

Editor životopisu v programu Visme.

Formáty životopisu

Existuje několik formátů, které se běžně používají k vytvoření životopisu. Výběr správného formátu závisí na vaší jedinečné situaci a práci, o kterou se ucházíte. Pokud máte konzistentní pracovní historii, chronologický formát je často bezpečnou volbou. Pro ty, kteří mají mezery nebo změny v kariéře, může funkční nebo kombinovaný formát lépe zdůraznit vaše silné stránky. Při rozhodování o formátu zvažte požadavky práce, vaši kariérní trajektorii a preference zaměstnavatele.

Neváhejte a přidejte svůj osobní přístup k jakémukoli formátu. Na začátek můžete například začlenit krátké odborné shrnutí, abyste zdůraznili své silné stránky. Můžete si také přizpůsobit pořadí sekcí, abyste zdůraznili svou kvalifikaci nebo zkušenosti, které nejlépe odpovídají dané práci.

Pamatujte, že cílem je vytvořit životopis, který efektivně ukáže vaše schopnosti, zkušenosti a potenciál způsobem, který bude rezonovat u práce nabízejících zaměstnavatelů a díky kterému vyniknete na konkurenčním trhu práce.

A teď už k jednotlivým typům formátů a jejich výhodám a nevýhodám:

Chronologický formát

Toto je nejběžnější a široce uznávaný formát životopisu. Uvádí vaše pracovní zkušenosti v obráceném chronologickém pořadí, počínaje poslední prací. Tento formát je ideální pro lidi s konzistentní pracovní historií a prokazuje kariérní postup.

Výhody:

 • Zdůrazňuje vaši pracovní historii a kariérní růst.
 • Snadno ukazuje vaše zkušenosti a úspěchy.
 • Upřednostňují jej zaměstnavatelé, kteří chtějí jasný časový plán vaší práce.

Nevýhody:

 • Zdůrazňuje mezery v zaměstnanosti.
 • Nemusí vyhovovat těm, kteří mají netradiční kariérní cesty nebo časté změny zaměstnání.

Funkční formát

Tento formát se zaměřuje spíše na vaše dovednosti a kvalifikaci než na chronologické pořadí vašich pracovních zkušeností. Je vhodný pro lidi s mezerami v zaměstnání, lidi, kteří mění kariéru, nebo pro jednotlivce s rozsáhlými dovednostmi relevantními pro danou práci.

Výhody:

 • Přesune pozornost na vaše dovednosti a schopnosti.
 • Minimalizuje mezery v zaměstnání nebo irelevantní zkušenosti.
 • Zdůrazňuje přenosné dovednosti pro lidi, kteří mění kariéru.

Nevýhody:

 • Zaměstnavatelé se mohou zajímat o časovou osu vaší pracovní historie.
 • Nemusí být dobře přijat zaměstnavateli, kteří upřednostňují tradiční formát.

Kombinovaný/hybridní formát

Jak již název napovídá, tento formát je kombinací chronologického a funkčního formátu. Na začátku obsahuje sekci dovedností, po které následuje chronologický seznam pracovních zkušeností. Tento formát vám umožňuje předvést své dovednosti a zároveň poskytuje kontext pro vaše zkušenosti.

Výhody:

 • Vyvažuje dovednosti a pracovní historii.
 • Zvýrazňuje vaši kvalifikaci a zároveň ukazuje kariérní postup.
 • Lze přizpůsobit specifickým požadavkům na práci.

Nevýhody:

 • Může být delší než jiné formáty kvůli zahrnutí dovedností i zkušeností.
 • Vyžaduje pečlivou organizaci, aby se zajistila přehlednost.

Cílený formát

Tento formát je vysoce přizpůsoben konkrétní práci nebo odvětví. Zdůrazňuje zkušenosti a dovednosti, které přímo souvisejí s prací, o kterou se ucházíte, i když to nejsou vaše nejnovější zkušenosti.

Výhody:

 • Prokáže vaši vhodnost pro konkrétní roli.
 • Úzce se shoduje s popisem práce a upoutává pozornost zaměstnavatele.
 • Prezentuje relevantní úspěchy a kvalifikace.

Nevýhody:

 • Vyžaduje přizpůsobení pro každou aplikaci, což může být časově náročné.
 • Nemusí poskytnout úplný přehled o celé vaší kariéře.

Pojmenování a odesílání souborů

Uložte si svůj životopis jako "krestni-jmeno-prijmeni-cv.pdf", abyste zabezpečili snadnou identifikaci. Při odesílání emailu přiložte soubor ve formátu PDF a napište krátký, profesionální text emailu, ve kterém uvedete práci, o kterou se ucházíte.

Správný název PDF souboru životopisu uložený v dokumentech.

Email vs. tisk

V dnešní době se většina životopisů zasílá v elektronické formě, ale najdou se výjimky. Pokud podáváte žádost osobně, případně jste-li účastníkem veletrhu práce, je vhodné mít CV v tištěné formě. Ujistěte se, že máte váš životopis vytištěn na kvalitním papíře a že máte dostatek toneru.

Nejjistější je však mít pár kopií v tištěné formě vždy po ruce.

LinkedIn profil

Synchronizujte svůj životopis s profilem na stránce LinkedIn. Zajistěte mezi nimi konzistentnost a aktualizujte je o nové zkušenosti. LinkedIn je profesionální síťová platforma, proto si udržujte uhlazený a aktuální profil.

Příprava na pracovní pohovor

Když už jste si připravili adekvátní životopis, který obstál filtraci personálního oddělení, nezapomeňte věnovat čas přípravě na pohovor samotný. Níže naleznete několik základních kroků, které vám pomohou úspěšně projít všemi koly pohovoru.

Prozkoumejte společnost

Získejte informace o historii společnosti, kultuře, produktech a nejnovějších zprávách. Přizpůsobte své odpovědi, abyste ukázali, že rozumíte jejich potřebám.

Přijďte včas

To často znamená o 10 až 15 minut dříve. Člověk, se kterým budete dělat pohovor, je často připraven ještě před vaším termínem.

Jak se obléct

Na pohovor se oblečte profesionálně a vybírejte si oblečení, které je v souladu s firemní kulturou. Předchozí krok, ve kterém si uděláte rešerši o společnosti, by vám měl dát dostačující indicie, jaké oblečení bude vhodné. Máte-li však pochybnosti, raději zvolte formální oblečení.

Profesionální oblečená žena na pohovor.

Popracujte na řeči těla

Neverbální komunikace tvoří až 80 % z celkové komunikace, proto je velmi důležité, jak se vyjadřujete tělem. Nastudujte si základy neverbální komunikace a poproste někoho blízkého, abyste si udělali cvičný pohovor. Nezapomínejte na oční kontakt a správné podání ruky, které je častokrát vaší první vizitkou při osobním setkání.

Připravte si dostatek relevantních příkladů

Jednou z nejdůležitějších věcí při pohovoru je mít připraveno několik různých příkladů z pracovního nebo i osobního života, ve kterých jste prokázali vaše dovednosti a demonstrovali ty, na kterých si vaše firma zakládá. Nebojte se poukázat i na minulé chyby, ze kterých jste se poučili, a které vás posunuly dál.

Poslouchejte

Je velmi důležité poslouchat osobu, která s vámi dělá pohovor. Buďte aktivní posluchač, ale dejte si pozor na skákání do řeči. Pokud vám nějaká otázka není jasná, nebojte se zeptat na její upřesnění.

Často kladené dotazy

Každá firma má jinou kulturu pohovorů a některé korporáty mají vlastní specifické typy otázek, na které se budete muset připravit. Udělejte si vlastní průzkum na internetu nebo u současných zaměstnanců, aby vás nic nepřekvapilo. Existují však otázky, které se vyskytují víceméně ve většině případů. Zde jsou nejtypičtější z nich:

Řekněte mi o sobě
Poskytněte stručný přehled své profesionální cesty se zaměřením na relevantní zkušenosti.

Žena na pracovním pohovoru s mužem držícím její životopis.

Silné a slabé stránky
Zdůrazněte silné stránky, které se vztahují na danou práci, a zmiňte, jak pracujete na zlepšování slabých stránek.

Proč bychom měli přijmout právě vás?
Propojte své schopnosti a zkušenosti s potřebami společnosti a ukažte, jak byste mohli být přínosem.

Proč zde chcete pracovat?
Uveďte konkrétní aspekty společnosti, které jsou v souladu s vašimi cíli a hodnotami.

Pokud jde o technickou pozici, připravte se také na technické otázky, které se mohou týkat konkrétních procesů a nástrojů používaných k jejímu provádění.

Vytvoření pozoruhodného životopisu vyžaduje rovnováhu mezi profesionalitou a personalizací. Přizpůsobte svůj životopis jednotlivým pozicím a klaďte důraz na požadované dovednosti a zkušenosti. Věříme, že vám i naše rady pomohou na cestě za vysněnou prací.

Podání rukou po úspěšném pracovním pohovoru.