Každý, kdo už využil nákup nebo prodej na internetu ví, jak potěší, když dorazí balík s očekávaným obsahem. Ale co kdyby toto překvapení místo radosti přineslo zklamání? Dobré zabalení balíku před odesláním poštou nebo kurýrní společností může ušetřit množství stresu a rozčarování.

Představte si, že jste si objednali dlouho očekávanou věc, ale když balík dorazí, je poškozený nebo dokonce chybí jeho obsah. Toto je jen jedna z možných situací, které mohou nastat, pokud se balík nezabalí správně. Kvalitní zabalení není jen o ochraně obsahu balíku, ale také o zachování jeho tajemství. Pokud jde o dárek nebo překvapení, správné zabalení a označení balíku může udržet jeho obsah tajemstvím až do správného momentu. Navíc kvalitní zabalení může přispět k minimalizaci dopadu na životní prostředí tím, že minimalizuje množství odpadu a nepotřebného balení. Proto nezapomínejte, že dobré zabalení balíku není jen o ochraně jeho obsahu, ale také o zachování radosti, překvapení a tajemství, i o udržování životního prostředí.

Poškozený balík na pásu na sběr zavazadel na letišti.

Začněme velikostí, která je u balíku klíčová. Jelikož v Česku najdeme velké množství přepravních společností, vždy je dobré dopředu si ověřit, jaké jsou limity v dané společnosti a zda má nějaké speciální požadavky při balení nebo označování balíku. Informace o rozměru a váze budete potřebovat i při zadávání objednávky přes internet.

Zde je přibližný přehled nejčastějších velikostních limitů pro malé a velké balíčky.

Pro většinu přepravních společností a poštovních služeb je běžným maximálním omezením pro malý balík 200 cm v součtu délky, šířky a výšky. To znamená, že když změříte nejdelší stranu balíku, nejširší a nejvyšší, jejich součet by neměl překročit 200 cm. Menší balíky než 14 x 9 cm se většinou posílají jako listovní zásilky.

Pro balíky směřující do zahraničí nebo na velmi vzdálená místa mohou být limity někdy ještě přísnější.

Ruční paletový vozík v průmyslovém skladu s balíky na paletách a vysokých regálech.

Velké balíky mají často specifikované rozměrové limity, které se mohou lišit podle konkrétního dopravce nebo země. Typicky se však pohybují od 200 cm do 300 cm pro součet délky, šířky a výšky. Kromě toho mohou být pro velké balíky zavedeny i hmotnostní limity, které se mohou lišit v závislosti na společnosti a typu doručení.

Při balení nadrozměrných věcí je důležité dodržovat pokyny přepravce a poštovní služby. Před balením se ujistěte, že máte k dispozici vhodné obaly a materiály na ochranu předmětů během přepravy.
Je také důležité vzít do úvahy hmotnost předmětu a zajistit, aby byl balík dostatečně stabilní a bezpečný během manipulace a přepravy. Ve většině případů, hlavně však tehdy, když balíky posíláte do zahraničí, balíky nad 70 kilogramů musí být umístěny na paletě.

kartonové balíky označené značkou „caution – heavy parcel“ (opatrně – těžký balík).

V případě pochybností se vždy obraťte na příslušného dopravce nebo konzultujte jejich webové stránky pro aktuální informace o rozměrech a hmotnostech balíků.

Techniky a materiály pro bezpečné balení předmětů

Křehké věci (jako sklo)
Začněte s kvalitním obalem bublinkovou fólii nebo papírovým obalem. Obalte každý křehký předmět samostatně. Vhodnými materiály pro vyplnění prázdných prostor v balíku jsou například pěny, bublinková fólie, noviny nebo výplňový materiál. Ujistěte se, že předměty jsou dobře zabalené a pevně umístěné v balíku tak, aby se nepohybovaly.
Elektronika
Před balením elektroniky vypněte a odpojte všechny kabely a jiné příslušenství. Elektroniku obalte v dostatečně silné vrstvě z bublinkové fólie. Pokud je to možné, umístěte elektroniku do původního obalu nebo do speciálně navržených obalů pro daný druh elektroniky.
Tekutiny
Tekutiny zabalte do těsně uzavíratelných nádob, které jsou odolné a zabezpečené vůči úniku. Nádoby s tekutinami umístěte do plastových sáčků s uzávěrem nebo do těsně uzavíratelných plastových nádob. Ujistěte se, že jsou dobře zabaleny a izolovány od ostatních předmětů v balíku.

Rozbalený balík se skleněnými lahvemi položený na kuchyňské desce, v pozadí zahrada.

Výplň
Mezi nejběžnější výplňové materiály patří pěny, bublinková fólie, noviny, expandovaný polystyren (EPS) nebo expandovaný polyuretan (EPU). Vhodnými materiály pro vyplnění prázdných prostor v balíku jsou například pěny, bublinková fólie, noviny nebo výplňový materiál. Populární jsou výplňová tělíska, která jsou vyrobena na bázi kukuřičného škrobu, jsou recyklovatelná a dokonce i kompostovatelná. Výplňové materiály použijte k vyplnění prázdných prostor v balíku a ke stabilizaci předmětů.

Při balení je klíčové, abyste se soustředili na zabezpečení předmětů, aby byly dobře zabalené a chráněné před nárazy a jinými poškozeními. Vždy používejte kvalitní balení a materiály, abyste se vyhnuli možným problémům během přepravy.

Žena v procesu balení malého balíku, v jehož vnitřku je předmět zabalený v bublinkové fólii.

Určitě každého z nás zajímá životní prostředí a jeho ochrana, proto přidáváme i tipy na ekologické zabalení balíku.

 • Použijte krabice vyrobené z recyklovatelného kartonu, které mohou být opakovaně recyklovány.
 • Vyberte krabici dostatečné velikosti, aby se minimalizovalo nepotřebné množství balicího materiálu a zabránilo se poškození zboží.
 • Pokud musíte použít plastový obal, zkuste vybrat varianty, které jsou biologicky rozložitelné a méně škodlivé pro životní prostředí Pokud je to možné, minimalizujte použit í plastových sáčků a obalů.
 • Použijte pásky vyrobené z recyklovatelného materiálu a minimalizujte jejich použití na úroveň potřebnou k zajištění zásilky.
 • Pokud potřebujete označit balík, použijte štítky vyrobené z recyklovatelného papíru nebo jiných ekologických materiálů.
 • Ekologicky přijatelnější jsou i papírové obaly. Také existují různé biologicky rozložitelné materiály, jako například již zmiňovaná výplňová tělíska na bázi kukuřičného škrobu, která jsou kompostovatelná.
 • Ve mnoha případech je možné použít druhotné zdroje, jako jsou použité krabice a obaly, které můžete získat z místních obchodů nebo od přátel a rodiny, nebo si odkládat obalový materiál, ve kterém vám již zabalené věci přišly.

Balíky různých rozměrů z recyklovaných krabic přelepené páskou se značkou prodejce

Psání adresy

Psání adresy na balík je důležité pro úspěšné doručení zásilky. Zde je několik kroků, jak správně psát adresu.
Adresa adresáta se píše v dolní pravé čtvrtině, adresa odesílatele v levé horní čtvrtině. Obě by měly obsahovat:

 • Jméno nebo název adresáta
 • Ulice a číslo domu nebo bytu
 • Město nebo obec
 • PSČ (poštovní směrovací číslo) a stát

Pokud je to nutné, můžete přidat další informace, jako jsou názvy budov, bytová čísla nebo dodatečné instrukce pro doručení. Ujistěte se, že všechna čísla (čísla domů, PSČ) jsou správně a přesně napsána, abyste předešli komplikacím při doručování.

Etikety

Přepravní etikety jsou také důležitou součástí, poskytují důležité informace pro přepravce a doručení zásilek.
Etiketa "Křehké" (Fragile) Tato etiketa upozorňuje přepravce, že obsah balíku je křehký a vyžaduje speciální opatrnost během manipulace. Je důležité umístit tuto etiketu na viditelné místo na balíku, ideálně na všech stranách balíku. Pokud posíláme sklo, existuje nálepka Pozor sklo nebo mezinárodní s obrázkem sklenice.
Etiketa "na kterou stranu balík položit” (This Side Up) - tato etiketa označuje správnou orientaci balíku během přepravy, aby se minimalizovalo riziko poškození a například vylití obsahu.

Kartonový balík označený etiketou „this side up“ (touto stranou nahoru).

Etiketa "Hmotnost" (Weight) Tato etiketa obsahuje informace o hmotnosti balíku, což je důležité pro manipulaci a zatížení vozidel.

Je důležité, abyste používali příslušné přepravní etikety v závislosti na potřebách a povaze balíku Umístěte je na viditelné místo na balíku a ujistěte se, že jsou jasné a čitelné. Tím se minimalizuje riziko poškození zásilky a zajistí se efektivní a bezpečná přeprava.

Cena přepravy

Ceny přepravy balíků v Česku a mezinárodně se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, jako jsou hmotnost balíku, velikost, destinace a rychlost doručení. Zde je všeobecný přehled cen a možností pojištění majetku.

Ceny přepravy v Česku se obvykle stanovují na základě hmotnosti a velikosti balíku, jakož i na základě vzdálenosti doručení. Pro mezinárodní přepravu balíků se ceny mohou lišit v závislosti na zemi, do které se zásilka doručuje, a na vybrané rychlosti doručení. Mezinárodní přepravní společnosti nabízejí různé možnosti doručení, včetně letecké a pozemní přepravy, přičemž ceny se mohou lišit podle vybrané metody a rychlosti doručení.

Při přepravě cenných předmětů je důležité zvážit pojištění balíku, které může být poskytováno přepravními společnostmi. Pojištění může chránit před ztrátou, poškozením nebo krádeží během přepravy a je obzvláště důležité u drahých a křehkých předmětů. Cena pojištění zásilky se obvykle vypočítá jako procento deklarované hodnoty zásilky a může se lišit v závislosti na riziku a požadavcích.

Pracovnice na poště skenuje čárový kód na balíku.
Při výběru přepravce je důležité zvážit nejen náklady, ale také další faktory, jako je rychlost doručení, spolehlivost a možnosti pojištění zásilky. Před odesláním balíku je vhodné porovnat nabídky více přepravních společností a porovnat jejich služby a možnosti pojištění, abyste měli jistotu, že váš majetek je dobře chráněn během přepravy.

Způsoby odeslání balíku

Můžete se rozhodnout také pro různé způsoby odeslání balíku, které mají různá specifika.
Balík na poštu je jednou z nejběžnějších možností jak odeslat balík přímo na nejbližší poštu příjemce. Je cenově výhodný a má-li příjemce poštu nedaleko, může si naplánovat jeho vyzvednutí podle sebe.

Balík na dobírku je zpoplatněná služba, kdy příjemce za balík zaplatí až kurýrovi. V Česku to je stále velmi oblíbený způsob, není jisté, zda ze zvyku, nebo proto, že lidé nepříliš ovládají placení přes internet nebo mu i nedůvěřují. Stále je však údajně i vysoké procento lidí, kteří si objednané zboží na dobírku z nějakého důvodu nepřevezmou. Vám se sice zboží vrátí, ale poštovné zůstane na vašich bedrech.

Mnohé kurýrní společnosti nabízejí služby doručení balíků přímo k adresátovi. Kurýr vyzvedne balík na zvolené adrese a doručí jej přímo k příjemci. Tento způsob doručení je vhodný pro ty, kteří preferují pohodlné a osobní doručení domů nebo do kanceláře.

Muž podepisuje kurýrovi převzetí balíku, který ho drží v rukách.

Expresní doručení - pokud potřebujete, aby byl balík doručen rychle, můžete zvolit službu expresního doručení. Tato možnost zajišťuje doručení balíku v krátké době, obvykle do 24 nebo 48 hodin.

Pro zásilky do Česka se ceny mohou pohybovat od několika eur za standardní doručenou zásilku o hmotnosti do 2 kg až po vyšší částky za větší nebo rychlejší dor učení. Ceny pro mezinárodní zásilky se mohou lišit v závislosti na zemi určení, vzdálenosti a hmotnosti zásilky. Například zásilky do Evropy mohou mít nižší ceny v porovnání se zásilkami do Asie nebo Severní Ameriky.

Doba doručení zásilek závisí na vybrané přepravní službě a destinaci. Standardní doručení do Česka může trvat obvykle od 1 do 3 pracovních dnů.

Pro mezinárodní zásilky se doba doručení může lišit v závislosti na zemi určení a zvolené rychlosti doručení. Expres doručení může zajistit doručení do 1 až 5 pracovních dnů.

Pokud jste online prodejce, určitě se informujte o podmínkách, které pro vás mohou být zvýhodněny. Například online prodejci mohou využívat systémy, které automaticky generují přepravní štítky na základě objednávek. Tyto štítky se pak mohou přímo vytisknout a přiložit na balíky, což zjednodušuje celý proces odeslání.

Balíky různých rozměrů s přepravními štítky přelepené páskou se značkou prodejce.
Prodejci mohou mít přístup k funkcím sledování zásilek, které umožňují sledovat pohyb zásilek od okamžiku odeslání až po doručení. Toto je užitečné nejen pro prodejce, ale také pro zákazníky, kteří se chtějí informovat o stavu své objednávky. Pokud prodejce posílá velké množství zásilek denně, může využívat hromadného odesílání, což umožňuje rychlé a efektivní zpracování velkého množství objednávek najednou.