Zobrazení CMYK barev

V marketingových průzkumech se ukazuje, že barvy mohou zvýšit rozpoznatelnost značky až o 80%. Vhodně zvolená barva textu může také zlepšit jeho čitelnost a spolu s ní i porozumění čtenáře a zapamatovatelnost obsahu. Tyto přesvědčivé statistiky a sílící poptávka po kvalitních barvách vedly ke standardizaci kódování barevných odstínů. To dělá díla grafického designu přenosnými mezi různými médii bez obav o zachování barevné identity.

Do povědomí se tak dostaly tři typy barevných modelů -RGB, CMYK a Pantone. Každý z nich má své opodstatnění a výhody, z nichž vyplývá jeho používání. Důležité, jak pro grafiky, tak i pro klienty, je porozumět jim dostatečně na to, aby se při tvorbě vyhnuli plýtvání časem, námahou a materiálem.

RGB

RGB (zkratka Red, Green a Blue) je modelem pro elektronickou reprezentaci barev na displeji. Červená, zelená a modrá jsou takzvanými základními barvami. Právě na jejich vlnové délky má lidské oko nejvyšší citlivost a ostatní barvy vznikají jejich vzájemnou kombinací, postupným přidáváním (aditivní míchání). V běžné 8-bitové grafice to znamená spolu 256 možných barev. Pokud není přítomna žádná ze základních barev (0 - 0 - 0), vidíme černou a daný pixel na obrazovce nesvítí. Pokud jsou plně zastoupeny všechny tři (255 - 255 - 255), vnímáme bílou a pixel září na maximum.

RGB farby

RGB barvy

RGB biela

spojeni RGB barev

Hlavními výhodami modelu RGB je přizpůsobivost všem typům elektronického zobrazení, ať už jsou to monitory, mobilní zařízení nebo televizory. Dá se použít i při domácím tisku, ale jeho doménou jsou webstránky, ikonky, video, digitální loga a infografika. RGB nejvěrněji zachovají souborové formáty JPEG, PSD, PNG a GIF.

CMYK

Nebo "Cyan, Magenta, Yellow, Key / black" (azurová, purpurová, žlutá, černá) je modelem, který, na rozdíl od RGB, pracuje s takzvaným substraktivním mícháním barev. Znamená to, že mícháním omezuje barevné spektrum odrážející se od povrchu. Využití tohoto modelu je hlavně při tisku, kde se barvy tvoří mícháním pigmentů. Základními barvami jsou azurová, purpurová a žlutá a jejich substraktivním složením by měla vzniknout černá. V praxi však často vznikne jen jakási tmavě hnědo-šedá, proto se k modelu přidává i zvlášť černá. (Kromě toho je to i ekonomičtější.)

 

CMYK farby

 
Cmyk barvy

CMYK čierna

spojení cmyk barev

Model CMYK by měl být použit při tisku značkových reklamních materiálů, billboardů, vizitek, letáků, nálepek, brožur, vývěsních štítů, textilií a produktových obalů. Vhodnými formáty jsou PDF, AI a EPS.

Zásadní rozdíl mezi digitálním a tištěným zobrazením tedy spočívá v tom, že obrazovka světlo vyzařuje, kdežto tištěná média ho odráží. Aby na černé obrazovce přibyly barvy, je třeba pixely "rozzářit" kombinací RGB. Aby se barvy ukázaly na bílém, viditelné světlo dokonale odrážejícím papíře, je třeba nějakou část odraženého světla pohltit nánosem kombinace CMYK pigmentů. Proto je při tisku nutný převod z RGB na CMYK. Obvykle probíhá automaticky v tiskárně nebo, v profesionální tisku, i pomocí komponentu RIP (Raster Image Processror).

I při nejvyšší snaze o zachování věrnosti barevným odstínem se to při převodu z elektronické do tištěné podoby ne vždy podaří. A tak na pomoc přichází třetí model.

Pantone

Pantone Color Matching System, zkráceně PMS, je standardizovaný systém pro reprodukci barev patentovaný firmou Pantone. Jde o univerzální dorozumívací jazyk s přesnými pravidly, ideální pro každou komunikaci, kde je volba barev kritická. Jeho ambicí je předcházet nedorozuměním a chybám ohledně přesného odstínu barev. Designér, tiskař a klient se tak mohou jednoznačně a s jistotou dohodnout na barevném provedení designu.

PMS tvoří vzorek 1867 spotových barev a každá z nich má přiřazen specifický identifikační kód. Vzorky jsou vytištěny v oficiálních publikacích Pantone dostupných po celém světě. Mnohé z barev jsou unikátní a jen velmi těžko reprodukovatelné v modelu CMYK. Aby barva přesně odpovídala PMS, je nutné namíchat ji z 13 základních pigmentů Pantone (14 včetně černé). Proto bývá často výsledkem pokusů tisknout PMS mícháním čtyř pigmentů CMYK jen velmi chabá napodobenina originálu. PMS podléhá autorským právům, proto není implementován v open-source ani v levnějších grafických softwarech.

Model PMS se díky své rigidní přesnosti osvědčí v projektech, při kterých opravdu záleží na věrném zachování barev, například při definici firemního loga, oficiálních symbolech, jako jsou erb či státní znak nebo při námořních navigačních vlajkách. Nejedna ze známých značek si vybrala jako klíčový komponent své marketingové identity nějakou z Pantone barev a v jistých případech si i daná barva zpětně osvojila jméno značky. V PMS katalogu tak najdete Pantone 1837 Tiffany Blue, Pantone 18-1663 Louboutin i Pantone 219 C Barbie.

Pantone si statut tvůrce pomyslného průmyslového standardu začala budovat již v roce 1963. Tehdy představili první PMS škálu obsahující 500 barev a do roku 1983 ji rozšířili na počet 747. V 80. letech si PMS postupně adoptovaly velké technologické firmy jako Xerox, HP, Microsoft a Canon. Pantone svůj vliv postupně rozšiřovalo na všechna odvětví designu a k barevné škále přidalo množství nových nástrojů a poradenských služeb. Speciální škály vznikly pro textilní průmysl, interiérový design, plasty, kosmetiku i obalový design. Přibyly digitální a vzdělávací služby i předpovídání trendů. Webová stránka Pantone je rozsáhlým a inspirativním zdrojem nejen o jejich škále, ale o všem, co s barvami souvisí.

Od přelomu tisíciletí je jedinečným projektem výzkumné sekce firmy s názvem Pantone Color Institute i každoroční vyhlášení barvy roku. Určují ji odborníci na tajné schůzce a snaží se, aby vždy odrážela aktuální celospolečenskou náladu. Selekce probíhá analýzou trendů a inspirací z tak rozdílných oblastí, jako jsou umění, móda, zábavní průmysl, populární destinace cestovního ruchu, socioekonomické faktory, technologie i probíhající sportovní akce. Barvu roku pak zveřejní ve své trend udávající publikaci Pantone View. Na tu se nejednou spoléhají designéři, módní návrháři, dekoratéři i květináři všech kontinentů.

Living Coral Pantone barva roka 2019

Barvou roku 2019 je energická, ale zároveň měkká Pantone 16-1546 Living Coral, která "nás zahrnuje teplem a vyživuje naše pohodlí a svěžest i v neustále se měnícím prostředí". Tato barva má být reakcí na nápor digitálních technologií v každodenním životě a reflektovat touhu po autentickém zážitku a intimitě. Symbolizuje také optimismus a hravé, radostné úsilí.