I přesto, že na první pohled vypadají jednoduše, dokážou QR kódy ukrýt velké množství údajů a umožnit okamžitý přístup k nim. Díky této unikátní kombinaci vlastností se s nimi dnes již setkáváme na každém kroku.

Skenování QR kódu na štítku oblečení.

QR (z anglického „Quick Response“ – rychlá odpověď) je typ čárového kódu, rychle a pohodlně oskenovatelného digitálními zařízeními různého druhu. Informace ukládá jako sérii pixelů ve tvaru mřížky (dvoudimenzionální matrici) čtvercového tvaru. Nekomplikované používání z něj činí populární volbu pro aplikaci v celé řadě průmyslových odvětví, od sledování produktů v dodavatelském řetězci přes marketing a usnadnění vzdělávání, až po krizový management.

První QR kódy pocházejí od dceřiné společnosti koncernu Toyota, japonské firmy Denso Wave. Jejich systém vynalezl v roce 1994 Masahiro Hara za účelem sledování vozidel během výroby, což vyžadovalo vysokorychlostní skenování komponentů v reálném čase. Základní rozdíl mezi standardním čárovým kódem a QR kódem spočívá v tom, že zatímco ten první lze číst pouze v jednom směru (shora dolů), u druhého je to ve dvou směrech – vertikálně i horizontálně. Výsledkem je, že do QR kódu se tak „vejde“ mnohem více informací.

I když Denso Wave je stále vlastníkem patentu, firma se rozhodla prakticky na něj neuplatňovat žádné nároky, ale podporovat jeho volné používání. QR kódy tak dnes nacházejí mnohem širší uplatnění než jen v průmyslové výrobě. Za pomoci skenovacích aplikací ve smartphonech (nebo jen otevřením kamery, která automaticky rozpozná QR kód a nabídne vám přesměrování) slouží uživatelům k pohodlnému zobrazení textu, k otevření webové stránky, k přidávání nových kontaktů, k automatizování plateb, k připojení k WiFi, či na odesílání zpráv. Úplně běžnými se staly i nástroje pro generování QR kódů a jejich použití je tak možné i v soukromé sféře.

Využití QR kódů

QR kódy jsou skvělou příležitostí, jak obohatit standardní informační média o komplexnější grafické vizualizace, detailnější údaje a interaktivní prvky, aniž by se narušila jejich kontinuita.

 1. Infografika
  Zajímavou infografiku ocení hlavně více vizuálně orientovaní lidé, ale ne vždy se hodí například na billboard nebo na informační panel, a právě QR kód je cestou jak cílové skupině poskytnout vizuální data navíc.
 2. Mapy
  Podobně je to i s mapami a zobrazením cestovních instrukcí. Po nasnímání QR kódu uživatel ve smartphonu uvidí mapu s předmětným místem nebo může využít možnosti nasměrování k němu.
 3. Video
  Instruktážní či vysvětlující video přehrané po oskenování QR kódu může být velmi nápomocné při objasnění složitějších mechanismů a technik, například i pro studenty.
 4. Online formuláře
  Rychlé otevření online formuláře při čtení obsahu v tiskovém médiu je další z mnoha vítaných aplikací.
 5. Zákaznické průzkumy
  QR kód na účtence může zákazníka přivést například i k online průzkumu o jeho spokojenosti s poskytnutým zbožím nebo službou.
 6. Dodatečné informace o produktech
  Vytištěním na etiketu, případně přímo na obal produktu, má producent příležitost prostřednictvím QR kódu poskytnout více technických informací o výrobním postupu, surovinových zdrojích a pracovních podmínkách zaměstnanců.

QR kód na obalu cereálii.

 1. Urychlení plateb
  Implementace v rámci online platebních systémů výrazně zjednodušuje zadávání údajů a eliminuje chyby vyskytující se při manuálním zadávání (například IBAN řetězců). Po sesnímání QR kódu se všechny potřebné informace vyplní automaticky.

Skenování QR kódu na účtence.

 1. Odběr novinek
  Příbalové letáky a balící materiály poskytují dostatek místa pro umístění QR kódu sloužícího účelu propagace emailového newsletteru – oskenováním se zákazník přihlásí k odběru.
 2. E-commerce
  Spousta způsobů využití nacházejí QR kódy i při nakupování přes internet. Zefektivnění objednávek, uplatnění slev, integrace platebních bran a automatické naplnění nákupního košíku při opakujících se objednávkách jsou jen některými z nich.
 3. Participace v zákaznických soutěžích
  Vyplňování osobních údajů perem na vytištěný leták není zrovna ideálem vstřícnosti vůči zákazníkovi, o šetření papírem ani nemluvě. Oskenování QR kódu a následné automatické vyplnění potřebných informací je o poznání elegantnějším řešením.
  Používání QR kódů se však neomezuje jen na oblast obchodu. Nekomerční využití zahrnuje více i méně překvapivé oblasti.
 4. Finanční charitativní sbírky
  Charitativní darování menších finančních darů je prostřednictvím QR technologie mimořádně rychlé a efektivní.
 5. Osobní dary
  To samé platí i pro osobní sbírky, jaké se pořádají například při příležitostech svatby, narození dítěte, jubilea a podobně. Ať už jde o přímý finanční dar novomanželům nebo sbírku na zakoupení hmotného daru pro třetí osobu, QR kód bude v takových případech jistě nápomocným.
 6. Sponzorství
  Dobrým příkladem sponzorství nekomerčních aktivit je zobrazení QR kódu v muzeích (podpora umění, restaurování uměleckých předmětů) či v botanických zahradách (údržba vzácných starých dřevin, výzkum a podobně).
 7. Identifikace zvířat...
  U veterinářů je populárnější formou identifikace zvířat čipování, ale QR kód jako doplňková forma poskytování dodatečných informací o daném zvířeti je neméně užitečná. QR lze připevnit na obojek.
 8. ...starších občanů...
  Senioři čelí v porovnání s mladšími lidmi více rizikům a v mnoha situacích jim bohužel reálně hrozí i dočasná ztráta paměti. QR kód je dobrým pomocníkem, jak zajistit rychlý přístup k jejich osobním údajům vždy, když je to nutné.
 9. ... nebo kohokoli jiného
  Unikátnost každého QR kódu je ideální charakteristikou pro potřeby identifikace při vstupu zaměstnanců do budov a objektů s limitovaným přístupem, personálu do zákulisí i platících návštěvníků do areálů hromadných akcí.
 10. Rychle se měnící nabídky
  Variantu takzvaných dynamických QR kódů ocení poskytovatelé informací, které se často mění. Staticky zakódovaná přímo v uspořádání pixelů není informace samotná, ale URL adresa webstránky, jejíž obsah lze měnit.
 11. Kontrola autenticity
  Jedinečný QR kód má také potenciál stát se známkou autenticity objektu, na kterém se nachází. Umělecký výtvor, archivní víno a sběratelsky hodnotný objekt jsou jen několika příklady, při kterých je nutno zajistit ověření pravosti a rozeznat padělky.
 12. Na náhrobním kameni
  I pietní připomínka zesnulých může přes QR nabrat nový, moderní rozměr. Čtverec decentně umístěný v rohu náhrobního kamene jako zdroj informací o zesnulém ho pomůže přiblížit jak blízkým, tak náhodným kolemjdoucím.
 13. Během pandemie COVID-19
  Bezdotykové interakce se staly v průběhu pandemie jedním z ústředních témat v diskusi o tom, jak s virem bojovat.
  Restaurace nahradily fyzické menu nálepkami s QR kódem na stole. Televizní stanice po celém světě začaly kódy využívat ve zpravodajských pořadech, aby divákům umožnily rychlejší přístup k aktualizovaným datům a urgentním informacím týkajícím se pandemie. Důležitou roli sehrály QR kódy i při trasování kontaktů, když sloužily jako forma prezence na místech, kde se za krátký čas střídá mnoho lidí. QR kódy najdete také na COVID průkazech, které se kontrolují na hranicích a v provozech.

Menu v restauraci dostupné po zoskenování QR kódu na stole.

Jak vytvořit QR kód

Volba nástroje pro vytvoření QR kódu závisí hlavně na účelu, pro který má být kód použit. Mezi faktory, ke kterým je třeba přihlížet patří:

 • možnost přizpůsobení grafického designu kódu,
 • možnost dynamické úpravy informací podávaných kódem,
 • možnost vytvoření doprovodné mobilní webové stránky,
 • možnost monitorování aktivity přicházející prostřednictvím použití QR kódu,
 • jednoduchost používání dané aplikace,
 • zákaznická podpora,
 • integrace se službami moderního web designu. 

K nejpopulárnějším aplikacím na tvorbu QR kódů přístupných zdarma patří QR Code Generator, dobrou placenou alternativou je beaconstac.