Potřebujete na chvíli vypnout a odpoutat se od zažitých myšlenkových pochodů? Slovní rébusy a logické hádanky jsou ideální příležitostí k relaxaci a rozvoji kreativního myšlení pro malé i velké.

Barevné dřevěné kostky poskládané do tvaru mozku.

Velká obliba logických hádanek, zábavných matematických úloh, rébusů a hlavolamů spočívá podle odborníků v intenzivním prožívání psychologických stavů doprovázejících proces jejich řešení. Na začátku jsou zvědavost a vzrušení ze „záhady“ před námi, následují fascinace obtížností či zjevnou nesmyslností problému a zahloubení se do hledání jeho řešení. Po úspěšném vyřešení nás pak pohltí vlna zadostiučinění i příjemného pocitu vyplývajícího ze zvýšeného sebevědomí.

Evoluční vysvětlení tohoto téměř univerzálního fenoménu vyzdvihují zpětnou vazbu mezi intelektuální námahou vedoucí k psychické odměně, která zase obratem indukuje zájem o nové, nevyřešené problémy vyžadující abstraktní myšlení. Historici a antropologové také zmiňují, že logické hádanky se pravděpodobně objevily už krátce po našem uvědomění si vlastní identity a stály u zrodu logiky i vědy. A v neposlední řadě, z pohledu individuální psychohygieny, vyřešení hlavolamu jakoby vedle zábavy vnášelo i tak často chybějící pořádek do chaosu kolem nás.

Odpovědi najdete na konci článku!

Hádanky pro děti

Hádanky představují pro děti zábavnou výzvu vhodnou jak do školní třídy, tak do rodinného kruhu. Některé jsou jednodušší a vhodné i pro předškoláky, s jinými se potrápí i ty nejšikovnější z dětí.

1.    Jaké číslo se jen zvyšuje a nikdy nesnižuje? 
2.    Jak věděl fotbalový fanoušek, že skóre na začátku zápasu bude 0:0? 
3.    Když si koupíš kohouta a předpokládáme, že bude snášet 3 vejce za den, kolik vajec snese za 2 týdny? 
4.    Hospodář má 17 ovcí a všechny kromě devíti prodá. Kolik ovcí mu zůstane? 
5.    Co váží víc, kilogram železa nebo kilogram peří?

Železo a peří na váze.

6.    Pokud 6 lidí postavilo stodolu za 9 hodin, kolik hodin by trvalo 12 lidem, aby postavili přesně tutéž stodolu? 
7.    Na stole leží 4 jablka. Tři z nich si vezmeš. Kolik jablek ti zůstane? 
8.    Pokud tucet vajec stojí 12 centů, kolik vajec si koupíš za 1 euro? 
9.    Které číslo následuje v této řadě: 7645, 5764, 4576? 
10.    Co musíme rozbít předtím, než to používáme? 
11.    Babička, dvě matky a dvě dcery šly spolu do divadla. Kolik vstupenek si musely koupit? 
12.    Co má krk, ale nemá hlavu? 
13.    Vlak má délku 150 metrů a pohybuje se rychlostí 150 metrů za minutu. Jak dlouho mu bude trvat, než projede 150 metrů dlouhým tunelem? 

Vlak jedoucí přes Chmarošský viadukt při Telgártu.

14.    Co je jen tvoje, ale všichni to používají? 
15.    Přidám pět k devíti a dostanu dvě. Jak je to možné? 
16.    Když měl Petr 8 let, jeho bratr měl o polovinu méně. Nyní má Peter 14 let. Kolik let má jeho bratr? 
17.    Pokud na stůl položíš tři zápalky a kamaráda požádáš, aby přidal 2 zápalky tak, aby vzniklo osm, co musí kamarád udělat? 

Tři zápalky vedle sebe.

18.    Jaké číslo dostaneš, když vynásobíš všechny číslice na telefonu? 
19.    Jaký čas nastal, když slon sedí na plotě? 
20.    Najdi způsob, kterým lze učinit tuto rovnici pravdivou, ale můžeš do ní připsat pouze jednu rovnou čáru: 5 + 5 + 5 = 550 
21.    Co se stává mokrým a zároveň to suší? 
22.    Navštívíš lékaře a ten ti předepíše tři tabletky, které musíš užít každou půl hodinu. Jak dlouho potrvá, než se tabletky doberou? 
23.    Na hladině jezírka rostou lekníny. Plocha, kterou pokrývají, se každý den zdvojnásobí. Pokud trvá 48 dní, než lekníny pokryjí celé jezírko, jak dlouho trvá, než pokryjí polovinu jeho plochy? 
24.    Pokud napíšeš všechna čísla mezi 300 a 400, kolikrát napíšeš číslici 3? 
25.    Muž má 54 let a jeho matka má 80. Před kolika lety byl věk matky trojnásobkem věku muže? 
26.    Předevčírem byl můj věk 21 let a příští rok budu mít 24 let. Ve který den roku jsem se narodil? 
27.    Co má mnoho zubů, ale nekouše? 
28.    Vyděl 20 polovinou a přičti 30. Jaký bude výsledek? 
29.    Co má jedno oko, ale nevidí? 
30.    Jak zapsat matematickou rovnici tak, aby byla čtyřikrát použita číslice 9 a výsledek byl 100? 

Hádanky pro dospělé

Logické

31.    Dvě místnosti jsou od sebe navzájem dokonale odděleny. V jedné z nich jsou 3 vypínače a ve druhé 3 žárovky. Nacházíte se v místnosti s vypínači. Jak zjistíte, který vypínač ovládá kterou žárovku, když do místnosti se žárovkami lze vstoupit pouze jednou? 

Tři žárovky vedle sebe a střední žárovka svítí.

32.    Dovnitř jde tvrdá, ven měkká a silně do ní foukáme. Co je to? 
33.    Čím více z ní ubereme, tím větší se stává. Co je to? 
34.    Má moře bez vody, lesy bez dřeva, pouště bez písku a domy bez cihel. Co je to? 
35.    Je jen tam, kde je světlo, ale zmizí, pokud se na něj světlo přímo zaměří. Co je to? 
36.    Pochází to z dolu, je to obklopené dřevem a každý to používá. Co je to? 
37.    Jak můžete za někým stát a on bude zároveň stát za vámi? 
38.    Co můžete držet pouze v pravé ruce a nikdy ne v levé? 
39.    Cestuje to kolem světa, aniž to vyšlo ze svého kouta. Co je to? 
40.    Předtím, než byl objeven Mt. Everest, co byl nejvyšší vrch Země? 
41.    Která část slepice má nejvíce peří? 
42.    Čím více toho je, tím méně vidíš. Co je to? 
43.    Letadlo havarovalo přesně na hranici Francie a Německa. Kde byli pohřbeni pozůstalí? 
44.    Pro toho, kdo to vyrobil je to nepotřebné. Pro toho, kdo to koupil je to nepoužitelné. Ten, kdo to používá, to nevidí ani necítí. Co je to? 
45.    Vejdete do místnosti, ve které jsou zápalky, petrolejová lampa, svíčka a krb. Co musíte zapálit jako první? 
46.    Pokud strýcova sestra není vaší tetou, čímž je vám? 
47.    Žena má čtyři dcery a každá z nich má jednoho bratra. Kolik dětí má žena? 
48.    Kolik hlíny je v jámě rozměrů 2 x 2 x 3 metry? 
49.    Vyhazuje se to, aby se to použilo, a táhne se to dovnitř, aby se to přestalo používat. Co je to? 
50.    Které slovo ve slovníku se hláskuje nesprávně? 
51.    Muž kráčí v dešti a nic ho nechrání, ale i přesto mu vlasy nezmoknou. Jak je to možné? 
52.    Co je tak delikátní, že když to i jen vyslovíme, zničíme to? 
53.    Zaplní to celou místnost, ale nezabere žádné místo. Co je to? 
54.    Má to krk, ale nemá to hlavu. Co je to? 
55.    Kolik banánů můžete sníst na prázdný žaludek? 

Banány.

56.    Který měsíc v roce má 28 dní? 
57.    Kde včerejšek následuje po dnešku? 
58.    Jde to nahoru i dolů, ale nehýbe se to. Co je to? 
59.    Čím rychleji běžíte, tím obtížněji se to chytá. Co je to? 
60.    Se kterou budovou je možné spojit nejvíce příběhů? 

Matematické

61.    V místnosti je 20 lidí a každý s každým si potřese rukou. Ke kolika potřesením rukou dojde? 
62.    Jak odměříte přesně 4 litry vody, pokud máte k dispozici pouze dvě odměrné nádoby s objemy 5 a 3 litry? 
63.    Která tři kladná čísla mají stejný součet i součin? 
64.    Dvě kachny stojí před dvěma jinými kachnami, dvě stojí za dvěma jinými a dvě vedle dvou jiných. Kolik je kachen dohromady? 
65.    Můj otec měl 31 let, když jsem měl já 8. Nyní je dvakrát tak starý jako já. Kolik mám let? 
66.    Kolik je 1/2 z 2/3 z 3/4 z 4/5 z 5/6 z 6/7 z 7/8 z 8/9 z 9/10 z 1000? 
67.    Pokud je stejná kniha na poličce čtvrtou zleva a šestou zprava, kolik knih je na poličce? 
68.    Pokud stojíte 10 metrů od dveří a s každým pohybem směrem k nim snížíte vzdálenost o polovinu, po kolika pohybech se dostanete ke dveřím? 
69.    První vlak jede z bodu A do bodu B konstantní rychlostí 60 km/hod, druhý z bodu B do bodu A konstantní rychlostí 40 km/hod. Jak daleko budou vlaky od sebe vzdáleny hodinu před tím, než se setkají, za předpokladu, že ani jeden z nich nezastaví? 
70.    Číslo X zdvojnásobíme, pak výsledek vynásobíme číslem 4, následně vydělíme číslem 8 a dostaneme opět číslo X. Jaké je X číslo? 
71.    Objednáváte si ovoce online a mohou vám zabalit do bedýnky buď 8 velkých kusů ovoce nebo 10 malých. Do jedné objednávky zabalili 96 kusů ovoce. Když je počet velkých kusů ovoce větší než počet malých kusů, kolik bedniček bylo v této objednávce? 
72.    Je možné, aby byl někdo 600 krát starší než jeho příbuzní? 
73.    Za použití pouze číslici 8 a operace sčítání dosáhněte výsledek 1000. 
74.    Babička zanechala vnučce polovinu úspor a polovinu z té sumy vnukovi. Šestinu nechala svému bratrovi a zbývajících 1 000 euro věnovala útulku pro psy. Jakou celkovou sumu zanechala? 
75.    Jaké je nejmenší celé číslo, které se rovná sedminásobku součtu svých číslic? 

 

Odpovědi

Přemýšlení.

 1. Tvůj věk
 2. Zápas vždy začíná stavem 0:0
 3. 0, protože kohout vejce nesnáší
 4. 9
 5. Obojí váží stejně
 6. 0, neboť stodola již stojí
 7. 3
 8. 100
 9. 6457 - poslední z číslic se vždy posune na začátek
 10. Vejce
 11. 3, protože babička je zároveň i matkou a matka je zároveň dcerou
 12. Láhev
 13. 2 minuty
 14. Tvé jméno
 15. Počítám hodiny
 16. 10, tedy o čtyři méně
 17. Vytvořit římskou číslici VIII
 18. 0, neboť číslo 0 bude také jedním z činitelů
 19. Čas opravit plot
 20. Způsoby jsou dva: přeškrtnout znak „rovná se“, čímž se změní na „nerovná se“ nebo z prvního znaménka "+" vytvořit pomocí krátké šikmé čárky číslici 4, čímž se celá rovnice změní na 545 + 5 = 550
 21. Ručník
 22. Jednu hodinu
 23. 47
 24. 120
 25. 41
 26. 31. prosince
 27. Hřeben
 28. 70, neboť 20 / 0,5 = 40
 29. Jehla
 30. 99 + 9/9 = 100
 31. Jeden vypínač zapnete na pár minut, následně ho vypnete a zapnete jiný. Ve druhé místnosti bude svítit jedna žárovka a tu ovládá vypínač, který jste zapnuli jako poslední. Zbylé dvě žárovky nebudou svítit, ale jedna z nich bude na dotek teplejší – tu ovládá vypínač, který jste zapnuli jako první.
 32. Žvýkačka
 33. Díra
 34. Mapa
 35. Stín
 36. Tuha v tužce
 37. Stojíte k sobě otočení zády
 38. Levou ruku
 39. Poštovní známka
 40. Mt. Everest, jen stále neobjevený
 41. Vnější
 42. Tma
 43. Nikde, pozůstalí stále žijí
 44. Rakev
 45. Zápalku
 46. Matkou
 47. 5
 48. Žádná
 49. Kotva
 50. „nesprávně“
 51. Je holohlavý
 52. Ticho
 53. Světlo
 54. Kytara
 55. Jeden, pak už žaludek není prázdný
 56. Všechny
 57. Ve slovníku
 58. Schodiště
 59. Dech
 60. S knihovnou
 61. 19 + 18 + ... + 2 + 1 = 190
 62. Nejprve naplníte 5 litrovou nádobu a z ní odlijte 3 litry do druhé nádoby a hned ji i vyprázdněte. Zbývající 2 litry přelijete opět z 5 litrové nádoby do 3 litrové. Větší nádobu znovu naplníte do plna a z ní dolijete do plna i menší nádobu čili ubude přesně 1 litr. Ve velké nádobě tak zůstanou litry 4.
 63. 1, 2, 3
 64. 4, seřazeny do tvaru čtverce
 65. 23
 66. 1000
 67. 9
 68. Nikdy, neboť stále budete od dveří polovinu předešlé vzdálenosti
 69. 100 km
 70. Jakékoliv
 71. 11 bedýnek = 7 s velkými kusy ovoce (7 * 8 = 56) a 4 s malými kusy ovoce (4 * 10 = 40)
 72. Ano, například 50letý dědeček od měsíc starého vnuka
 73. 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000
 74. 12 000, neboť podíly rodinným příslušníkům se dají zapsat jako 6/12 + 3/12 + 2/12 = 11/12 a 1 000 euro útulku tedy tvoří 1/12 celkové částky
 75. 21, protože 7 x 3 = 21