Správný typ písma je pro grafický projekt absolutně vitální. Dobrý font by měl, podle potřeby, ladit s tématem, poutat pozornost, působit unikátní a současně být čitelný. Hledat ho skrolováním v seznamu, mezi stovkami podobných, může být úmorné a náročné na čas. A pokud máte nakonec zjistit, že vaše volba je zpoplatněna nad rámec rozpočtu, můžete se snadno dostavit i frustrace.
Vybírat proto třeba s rozvahou, prioritně selektovat fonty se žádanými rysy a cíleně se zaměřit na bezplatné nabídky. (Pokud není uvedeno jinak, fonty jsou použitelné pro komerční účely.)

Patkové písma (serif)

Tento univerzální druh je vhodný především na delší textové publikace - knihy, noviny a časopisy - no neztratí se ani v reklamní tvorbě. Patky se objevují v různých stylech, tloušťkách i zakřiveních.
Giveny - sofistikované písmo s jiskrou exkluzivity a noblesy. (Pouze na nekomerční využití)
Coldiac - jemný, luxusní font jako stvořený pro prvotřídní marketingový materiál. (Pouze na nekomerční využití)
Butler - vyvážený moderní serif, inspirovaný klasickým Bodin.
Aleo - uhlazená a mírně zaoblená egyptienka, výborně čitelná.
Brela - písmo vytvořené speciálně pro účel tvorby úvodníků a kratších odstavců.
Slabo - egyptienka vyladěna pro potřeby webdizajnu.
Merriweather- má skutečný "open source" původ s vlastním projektem na GitHube.

Ukázka písem Aleo a Merriweather

Bezpatkové písma (sans serif)

Fonty bez patek se obvykle používají při krátkých frázích, titulcích a podobně. Uplatnění najdou i při textech určených pro děti, které se jen učí číst.
Raleway - vkusný tenký geometrický font pro univerzální použití.
League Spartan - plnější, moderní sada, budící sebevědomý dojem.
Dancing on the Beach - ostrá Italika, připomínající tušové pero. (Pouze na nekomerční využití)
Aileron - všestranný font, zaměřený na čitelnost a přístupný v šestnácti obměnách.
Track - písmo inspirované železničními kolejnicemi, čisté a dynamické, ideálně na plakáty.
Code Pro - minimalistický design, vzdávající hold legendární Future.
Disclaimer - super-zhuštěný font s výraznou identitou, dokonalý na titulky a reklamní postery.

Ukázka písem Raleway, League Spartan a Aileron

Fonty imitující rukopis

"Rukopisné" styly dodávají projektu osobní formu, někdy až nádech intimity.
Shopping script - plynulý a uvolněný, výrazem tahů připomíná ruční podpis. (Pouze na nekomerční využití)
Stay Writer - srozumitelný font tištěných písmen evokuje popis technických výkresů.
Tragic Marker - robustní a výrazné písmo inspirované hrubou fixem.
Halo Handletter - úhledné, elegantní a harmonicky působící psané písmo. (Pouze na nekomerční využití)
Dragon is coming - okouzlující font s výraznými smyčkami, navozující snovou, romantickou atmosféru. (Omezené komerční využití)
Whatever it takes - křída na tabuli jako ze staré školy. (Pouze na nekomerční využití)
Calligrafitti - zdrženlivý a jednoduchý kaligrafický styl bez zbytečné komplexity.
Sketch Block - souměrné písmo jako vystřižené ze Malování zkušeného ilustrátora.
Linny - milý font, který je digitalizací skutečného rukopisu jeho autorky.
Mari & David - vertikální fixkové tištěné písmo jako ze školního sešitu, ve třech různých tloušťkách. (Pouze na nekomerční využití)

Ukázka písma Tragic marker

Retro a vintage...

...nabízejí designérům nejbezpečnější způsob cestování zpět v čase, ale občas překvapivě dobře fungují i ​​při futuristických tématech.
Jocker - ozdobné písmo, skvělé například k navození atmosféry divokého západu.
Paralines - podmanivý font využívající paralelní linie a vycházející z trendů 70. let 20. století.
Bauru - elegance a šarm, které téměř okamžitě vyvolávají pocity nostalgie za zašle časy.
Nature Spirit - svoboda a nevázanost v duchu hippies, Přetavená do fontu.
Baron - přináší bouřlivou okázalost a noblesu 20-tých let hned ve více variacích. (Pouze na nekomerční využití)
Vagtur - písmo s řemeslně propracovanými detaily a rysy malovaných nápisů 19. století.
Parker - imituje reklamní písmo z nástěnných nabídkových tabulí v obchodech, kavárnách a podobně. (Pouze na nekomerční využití)
Cheque - střídmá geometrická dokonalost zde vyúsťuje do nóbl vintage vzhledu.

Ukázka písem Bauru a Nature Spirit

 

 

Štětečkový písma

Efektní tahy štětcem přidají písmu nový rozměr a naznačí osobní charakter při zachování dobré čitelnosti. Štětečkový fonty jsou ideální například na pozvánky.
The Woodlands- nabízí plynulou a uvolněnou estetiku moderní kaligrafie.
Festival - vyzařuje pozitivní energii letní pohody. (Pouze na nekomerční využití)
Playlist - dokonale nedokonalý font s efektem suchého štětce najde uplatnění při dekoracích interiéru.
Kust - unikátní styl, napodobující hrubý štětec na papírovém kartonu, s mírně narušenou strukturou.
Something Wild - nevázaný pohyb štětce přináší bezstarostnou náladu a ducha kreativní svobody.
Reckless - tahy tenkým štětcem a vodovými barvami s romantickým podtónem. (Pouze na nekomerční využití)

Ukázka písma Playlist

Graffiti

Pro energický, urbanistický dojem se můžete obrátit ke graffiti stylem, kombinujícím prvky rukopisu, štětce a spreje.
Ruthless - nabízí esenci nástěnného graffiti, včetně nedokonalosti pramínků tekoucí barvy. (Pouze na nekomerční využití)
Urban Jungle - hrubý, šablonový font se zakomponovanou panoramatem velkoměsta a zrnitých texturou, evokující konstantní pohyb v ulicích. (Pouze na nekomerční využití)
Blow Brush - vyvážený poměr autenticity a funkčnosti, vycházející z hip-hopové kultury.
Sister Spray- mírně chaotický "old school" sprej. (Pouze na nekomerční využití)
Tag Type - elektronická pocta tradičnímu graffiti "tagování". (Pouze na nekomerční využití)

 Ukázka písma Blowbrush

Neobvyklé fonty

Neboť některé fonty, stejně jako grafické projekty, svou existencí popírají potřebu kategorizace.
Anurati - futuristická forma s úmyslně vynechanými částmi písmen, pracující s intuicí čtenáře-diváka. (Pouze na nekomerční využití)
Abyssopelagic - designovaný pro text s širokými mezerami mezi znaky.
Gilbert - oslava Gilberta Bakera, autora ikonické duhové vlajky - symbolu hnutí LGBTQ.
Porto - námořní téma, mistrovsky zpracována pro potřeby suchozemce.
Carioca - odvázaná hra s barvou, tvarem a texturou bez jakýchkoliv zábran. (Pouze na nekomerční využití)
Vintage & Eroded - florální dekorativnost na nové úrovni.

 Ukázka písem Abyssopelagic a Porto

Typografické termíny

Pod typografií se rozumí umění tvorby písma pro různé potřeby. Font je takto vytvořenou kompletní sadou písmen a zároveň nástrojem, pomocí kterého se komunikuje psaný odkaz. Fonty mívají určité společné znaky a na jejich základě se zvyknou kategorizovat.
Názvosloví jednotlivých fontů bývá různého původu. Může vycházet z jména autora, jeho inspirace, místa vzniku, typu písma i účelu použití.


Vývoj typografie


Když Guttenberg v 15. století vynalezl knihtisk, dal světu i první tiskařský font. Nazýval se Blackletter a kopíroval styl dobových písařů. Písmena sestávaly z hrubých vertikálních linií, spojených tenčími horizontálními, což bylo možná vhodné pro ruční psaní, ale po vytištění působilo přehuštěné.
Byla nutná změna a tu přinesl typ písma Roman. Prvním fontem v tomto stylu byl Jenson nazvaný podle svého autora - tiskaře Nicholase Jensona. Ten žil v Benátkách a inspiroval se nápisy na antických budovách. Jeho font charakterizují přímé čáry a pravidelné oblouky, které ho dělají čistým a čitelným. V renesančním období se různé Roman písma rychle zdomácněly v zemích napříč Evropou.
Druhým posunem byla Italika (kurzíva), šikmá a stylizovaná úprava Roman-u. Vymyslel ji Aldus Manutius a jeho cílem bylo vtěsnat více textu na stejnou plochu a ušetřit tím náklady na tisk. Knihy tak zlevnily a staly se přístupnější. Dnešním účelem kurzívy je kladení důrazu na vybrané slova textu.

Vintage psací stroj

 

Následující období stagnace přerušil až v 18. století Brit William Caslon novou kníhtlačiarskou sadou, dnes známou jako Old Style. Vyznačuje se jednoduššími patkami a silnějším kontrastem mezi tenčími a hrubšími tahy. O pár desetiletí obě tyto rysy ještě zvýraznil John Baskerville stylem, který voláme Transitional. Typograficky produktivní století uzavřeli Didot a Bodoni svými fonty, formálně označovanými jako Modern.
Předzvěst bující typografické kreativity, originality a expanze naplnilo 19. století. Vincent Figgins se pohrál s patkami a zarovnat je do dokonale pravoúhlých tvarů. Vznikla takzvaná Egyptienka (Slab serif). William Caslon IV. se, pro změnu, patek zbavil úplně, čímž nastartoval éru popularity Sans serif, trvající dodnes. Zároveň se množil i poptávka po autentických a originálních fontech z jednoho rychle rostoucího obchodního odvětví - reklamy.
Dvacátá léta minulého století zaznamenali prvního profesionálního designéra fontů na plný úvazek. Byl jím Frederic Goudy, z jehož dílny vyšly typy Copperplate Gothic, KENNERLY a Goudy Old Style. Později nastoupil minimalismus a s ním legendární Helvetica a Futura.
Rozvinuté technologie současnosti nabízejí tvůrčí svobodu každému s dostatečnou ambicí vytvořit si vlastní unikátní font. Zrodily se jich tisíce, doslova pro každý, více či méně seriózní, účel.

 

Ikonické fonty


Baskerville (1757) byl v průzkumu New York Times z roku 2012 nejdůvěryhodnějším písmem a jeho čtenáři vykazovaly i optimističtější náladu. V době svého vzniku však měl od podobné pověsti daleko. Podle tehdejších kritiků "oslepuje čtenářů celého národa a z jeho příliš úzkých písmen bolí oči."
Johnston (1916) si u jeho tvůrce, Edwarda Johnstona, objednala společnost Londýnského metra. Na tu dobu šlo o radikální a bezprecedentní počin, ale protože mu London Underground zůstalo věrné dodnes, ve zkoušce času obstál skvěle.
Vormgevers (1968) vystupuje do popředí z mřížky, na níž je založen, což by samo o sobě nebylo až tak neobvyklé. Jeho autor Wim Crouwel se ale rozhodl mřížku ukázat a udělal ji součástí fontu. Binární souhrou malých černých a bílých čtverečků tak anticipoval současné digitální zobrazení, jakým je například formát bitmap.
Frutiger (1976) byl vítaným oživením bezpatkové stylu, který se při dominanci Helvetica stával trochu fádním. Adrian Frutiger se opíral o principy renesanční kaligrafie a jeho výtvor si spontánně získal širokou oblibu.
Chicago (1984) je ukázkou toho, jak lze i při technických omezeních vytvořit estetický zážitek. Steve Jobs měl ke kaligrafii blízký vztah, a proto, když v Apple konstruovali Macintosh, najal designérku Susan Kare. Ta, pracujíc jen s pixely na limitované mřížce, dosáhla výsledku souměrných proporcí a dobrého kontrastu, čitelný na obrazovce s nižším rozlišením.
The Alphabet (2001) představuje nekonvenční, abstraktní umělecké dílo. Mathias Augustyniak a Michael Amzalag zvolili pro svou abecedu velkých tištěných písmen výřezy z fotografií modelek. Tento font naznačuje, jakým směrem se může typografie ubírat v 21. století.