Pokud doma často potřebujete tisknout dokumenty, poradíme vám, jak to dělat co nejekologičtěji.

Tisk dokumentů na domácí tiskárně.

V dnešním světě, kde se zhoršující stav životního prostředí stal kritickým problémem, je nezbytné přijmout udržitelné postupy v každém aspektu života, včetně tisku. I když je tisk nedílnou součástí každodenní rutiny mnoha podniků a jednotlivců, pokud se neprovádí zodpovědně, může mít neblahý vliv na životní prostředí. Naštěstí existují různé způsoby, jak tisknout ekologicky a v tomto článku si rozebereme některé z těch nejefektivnějších.

Proč není tisk ekologický

V první řadě si řekněme, co činí tisknutí neekologickým.

Jako první snad každého napadne spotřeba papíru. Pokud tisknete sporadicky, nejedná se o nějaký obrovský zásah do životního prostředí. Avšak některé firmy a domácnosti potřebují tisknout dennodenně velké množství dokumentů, k čemuž je tím pádem zapotřebí značné množství papíru. Výroba papíru vyžaduje použití stromů, vody a energie a může přispět k odlesňování a ničení biotopů. Kromě toho likvidace papíru po použití přispívá k vytváření odpadu a skládkování.

Tisk také vyžaduje použití inkoustu, který se obvykle vyrábí z chemikálií na bázi ropy, případně bělidel na bázi chlóru. Výroba inkoustu tak vyžaduje používání fosilních paliv a přispívá k emisím skleníkových plynů. Když se pak potištěné papíry, plakáty a časopisy vyhodí, jejich toxické prvky se dostanou do vody, půdy a do ovzduší jako metanový plyn. Likvidace inkoustových kazet a tonerů rovněž přispívá k vytváření odpadu a skládek. Navíc, není-li toner nebo inkoust správně zlikvidován, může dojít ke znečištění půdy a spodních vod.

Dalším významným aspektem je spotřeba elektrické energie. Žádná běžná domácí tiskárna nefunguje bez elektřiny a výroba elektrické energie často zahrnuje spalování fosilních paliv, což přispívá k emisím skleníkových plynů, které mají obrovský vliv na klimatické změny.

V neposlední řadě také výroba a přeprava všech produktů od tiskáren, přes tonery až po papír za sebou zanechává stopu v podobě emisí skleníkových plynů.

Malá domácí tiskárna s papírem připraveným k tisku.

Buďte digitální

Správně, nejjednodušší způsob, jak začít tisknout způsobem šetrným k životnímu prostředí, je netisknout vůbec. Digitálním ukládáním a sdílením dokumentů můžete výrazně snížit množství papíru spotřebovaného při tisku. Lze toho dosáhnout pomocí cloudových služeb pro sdílení a ukládání dokumentů.

Digitalizace navíc snižuje množství energie spotřebované při tisku a přepravě, neboť digitální dokumenty lze sdílet okamžitě a bez potřeby fyzické přepravy. Díky technologickému pokroku a možnosti digitálního podpisu již některé úřady a banky nabízejí možnost fungování bez potřeby tištěných dokumentů.

Vždy si položte otázku, zda je stránku třeba opravdu vytisknout. Možná by bylo jednodušší poslat dokument e-mailem nebo jej prezentovat na tabletu? Mohli byste místo tisku portfolia vytvořit webovou stránku, kde by se zobrazovala vaše práce? Opravdu si potřebujete vytisknout životopis nebo by vám stačila digitální kopie? Zkrátka, pokud to není naprosto nezbytné, tisku se raději vyhněte. Právě tyto malé změny mohou pomoci rapidně snížit plýtvání papírem ve vaší domácnosti a kanceláři.

Možnost stažení digitálních dokumentů či výpisů účtu již nabízejí i různé banky a úřady. Zvažte proto i tato nastavení. Přestože tisk těchto dokumentů neprobíhá většinou u vás doma a provádí ji přímo zmiňovaná banka nebo úřad, zmírníte tak dopad na životní prostředí.

Používejte ekologický inkoust a toner

Inkoust a tonerové kazety jsou základními součástmi tiskáren. Používání ekologických inkoustových a tonerových kazet může pomoci snížit množství vytvořeného odpadu a zvýšit udržitelnost tisku. Ekologické kazety jsou obvykle vyrobeny z recyklovaných materiálů a lze je několikrát naplnit a znovu použít. Jsou také biologicky rozložitelné, což znamená, že při likvidaci nepoškozují životní prostředí.

Tisk dokumentů na domácí tiskárně.

Používejte energeticky úsporné tiskárny

Energeticky úsporné tiskárny jsou navrženy tak, aby při tisku využívaly méně energie. Tyto tiskárny mají obvykle funkce, jako je automatické vypnutí, když se nepoužívají, a režimy nízké spotřeby, které pomáhají snižovat spotřebu energie. Používání energeticky efektivní tiskárny nejen pomáhá snižovat spotřebu energie, ale také snižuje náklady na tisk.

Při výběru té vhodné tiskárny můžete využít některé internetové porovnávače, jako například The Good Shopping Guide, kde jsou jednotlivé značky tiskáren hodnoceny podle jejich etické a ekologické stopy. V tabulce etického srovnání tiskáren Ethical Printers je značkám přiřazeno skóre indexu etických společností ze 100, takže spotřebitelé si mohou prohlédnout, které mají nejvyšší hodnocení.

Domácí tiskárna.

Používejte inteligentní zásuvky

Pokud vaše tiskárna nedisponuje automatickým vypnutím a úsporným režimem, nezoufejte a pořiďte si takzvanou inteligentní zásuvku.

Inteligentní zásuvky automaticky vypnou napájení tiskárny, když se nepoužívá, takže nespotřebovává elektřinu. Jsou levné, snadno se používají, ušetří vám peníze a pomohou životnímu prostředí.

Tisk na recyklovaný papír

Dalším způsobem, jak učinit tisk zelenějším, je použití recyklovaného papíru. To znamená, že papír již byl použit a zpracován a nyní se znovu používá k vytváření nových papírových produktů. Recyklace papíru pomáhá snižovat počet pokácených stromů, což pomáhá chránit přírodní zdroje.

Kromě toho používání recyklovaného papíru snižuje množství vytvořeného odpadu, protože papír se znovu používá místo toho, aby se posílal na skládky.

Mnoho lidí má mylnou představu, že recyklovaný papír musí být vždy hnědý a ten jim nevyhovuje k oficiálním dokumentům. Opak je pravdou a většina recyklovaných papírů je bílá, mnohé byste ani nepoznali od klasického papíru.

Používejte inkoust na bázi sóji

Sójový inkoust je ekologičtější alternativou k tradičnímu inkoustu na bázi ropy. Sójový inkoust je vyroben ze sójových bobů, které jsou obnovitelným zdrojem. Kromě toho je inkoust na bázi sóji biologicky rozložitelný, což znamená, že při likvidaci nepoškozuje životní prostředí. Sójový inkoust se také snadněji odstraňuje během procesu recyklace papíru, což usnadňuje výrobu recyklovaného papíru.

Oboustranný tisk

Oboustranným tisknutím ušetříte doslova až polovinu papíru. Kromě šetření papíru se oboustranně vytištěné dokumenty lépe čtou a také vypadají profesionálněji, než když je každá stránka potištěna zvlášť.

Mnohé moderní tiskárny již nabízejí možnost automatického oboustranného tisku, kdy si toto nastavení jednoduše vyberete, a tiskárna odvede veškerou práci za vás. Máte-li starší nebo jednodušší model, který tuto funkci nenabízí, můžete si vaše dokumenty vytisknout oboustranně také, budete to však muset nastavit manuálně. Nebojte se, poradíme vám jak.

Vytištěné papíry.

Jak tisknout oboustranně na jednostranné tiskárně

Prvním krokem při manuálním nastavování oboustranného tisku musí být zjišťování správného otočení papíru v zásobníku. Pokud jej totiž nastavíte nesprávnou stranou nahoru, můžete způsobit protisknutí stránek přes sebe nebo to, že polovina stran bude vzhůru nohama. Jelikož každá tiskárna je jiná, neexistuje univerzální způsob, jak potištěné stránky nastavit, a proto budete muset na začátku trochu experimentovat.

Doporučujeme vám označit list papíru nahoře tužkou, vložit jej do zásobníku a zjistit, která strana se vytiskne. Pokud se tiskne na druhou stranu než na tu, kterou jste označili, víte, že dokument budete muset vložit potištěnou stranou nahoru, pokud se však stránka vytiskla na označené straně, papír vkládejte do zásobníku potištěnou stranou dolů. Ještě budete muset zjistit, kde je vrch a spodek strany. Vaše zjištění si pro jistotu poznamenejte, abyste test v budoucnu nemuseli opakovat.

Roh strany označen tužku pro odzkoušení oboustranného tisku.

Když jste si poznamenali správné nastavení papíru v zásobníku, pusťte se do tisknutí. Začněte tisknout nejprve liché strany, které pak uložíte do zásobníku podle vašich zjištění. Následně vytiskněte sudé strany a váš dokument by měl být správně oboustranně vytištěn.

Tisk dokumentů na domácí tiskárně.

Vyberte si správné písmo

Výběr správného písma může pomoci snížit množství inkoustu používaného při tisku. Písma jako Times New Roman, Calibri, Arial, Century Gothic a Courier používají méně inkoustu než jiná písma, jako například Garamond a Brusher. Používání těchto písem může pomoci snížit spotřebu inkoustu a učinit tisk udržitelnějším.

Recyklujte staré tonery

Recyklace starých tonerů je dalším způsobem, jak učinit tisk udržitelnějším. Namísto likvidace starých tonerů je možné je recyklovat a znovu použít. Mnoho výrobců tiskáren nabízí recyklační programy, které umožňují vrátit staré tonerové kazety k recyklaci. Rovněž nejeden obchod s kancelářskými potřebami nabízí recyklaci kazet.

Tiskněte v režimu konceptu

Tisk v režimu konceptu (draft mode) je efektivní způsob, jak snížit spotřebu inkoustu a tisknout udržitelněji. Režim konceptu spotřebuje méně inkoustu než standardní režim tisku, což znamená, že inkoustové kazety vydrží déle a je třeba je vyměňovat méně často. Kromě toho tisk v režimu konceptu snižuje náklady na tisk, díky čemuž je vynikající volbou pro jednotlivce a podniky, kteří chtějí ušetřit peníze a zároveň snížit svůj vliv na životní prostředí.

Malá domácí tiskárna.

Tiskněte v odstínech šedé

Pokud se to výslovně nevyžaduje, většina tisku by se měla provádět v odstínech šedé. Používá se na ni pouze černý inkoust, čímž se šetří barevný inkoust a dokument je tak dobře čitelný. Barevný tisk by měl být vyhrazen pouze pro kvalitní kopie určené zákazníkům, investorům a jiným externím zúčastněným stranám.

Zmenšete okraje a velikost písma

Zmenšení okrajů a velikosti písma je dalším účinným způsobem, jak snížit spotřebu papíru a zvýšit udržitelnost tisku. Zmenšením okrajů a velikosti písma se vám vejde více obsahu na každou stránku, čímž se efektivně sníží počet stran potřebných k tisku. To snižuje spotřebu papíru, spotřebu inkoustu a náklady na tisk.

Věříme, že jste se inspirovali našimi radami a že od teď budete tisknout tak, aby váš vliv na životní prostředí byl co nejmenší.