Hygiena rukou patří k základním prvkům bezpečnosti v souvislosti s prevencí týkající se různých onemocnění, například infekčních. Samozřejmě v případě momentální celosvětové pandemie spojené se šířením onemocnění COVID-19 je mytí rukou mnohem častěji skloňovaným pojmem, resp. slovním spojením. Vzhledem k této situaci je nesmírně důležité vědět, jak si správně mýt ruce.

Jak si správně mýt ruce

Zdroj obrázku: unsplash.com

Na to, abychom snížili možné riziko potenciálního křížového přenosu, resp. šíření, onemocnění, je třeba rozumět tomu, jak si správně mýt ruce, resp. kdy si je mýt. Této problematice se v současnosti věnuje mnoho celosvětových organizací a institucí. Více než logickým je zájem o toto téma ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO), ale za zmínku stojí i společnost NBC NEWS, která v jednom ze svých článků také probírala, jak si správně mýt ruce.

Jak by měla vypadat hygiena rukou?

Mytí rukou je jedním z nejlepších způsobů, jak ochránit nejen sebe, ale i své blízké před onemocněním. Správnou hygienou dokážete totiž odstranit ze svých rukou bakterie, zabránit onemocnění nebo zamezit dalšímu šíření onemocnění na jiné. Nezáleží na tom, zda jste doma, v práci, na cestách nebo na veřejnosti. Pravidelná hygiena rukou by měla být každodenní součástí našich dnů. Jak by tedy měla vypadat? Jak a kdy si mýt ruce?

hygiena rukou

Zdroj obrázku: unsplash.com

Kdy si mýt ruce?

Mytí rukou by mělo být samozřejmostí nejen před jídlem a po použití toalety. Víte, kdy byste také měli dodržovat zásady hygieny rukou?

  • Před a po jídle
  • Po použití toalety
  • Po smrkání, kašlání nebo kýchání
  • Po pobytu na veřejných prostorách
  • Po kontaktu s veřejnými povrchy a předměty
  • Po kontaktu s penězi
  • Před, během a po péči o děti, nemocné, staré nebo ty, kteří to potřebují
  • Po manipulaci s odpadem
  • Po kontaktu s domácími zvířaty
  • Při viditelném znečištění rukou

Správná hygiena rukou

Zdroj obrázku: unsplash.com

Podrobný postup, jak si správně mýt ruce

O postupu, jak si správně mýt ruce, informovala i vyšší zmiňovaná Světová zdravotnická organizace (WHO). Podrobný návod skládá z několika důležitých kroků.

1. Namočte si ruce pod tekoucí vodou.

2. Naneste dostatečné množství mýdla.

3. Rozetřete mýdlo způsobem dlaň na dlaň.

4. Rozetřete mýdlo způsobem pravá dlaň přes levou s přeloženými prsty a naopak.

5. Rozetřete mýdlo způsobem dlaň na dlaň s přeloženými prsty.

6. Rozetřete mýdlo zadními částmi prstů na opačných dlaních.

7. Rozetřete mýdlo na palcích rotačním způsobem.

8. Rozetřete mýdlo na dlaních sevřenými prsty.

9. Opláchněte ruce pod tekoucí vodou.

10. Otřete si ruce papírovým kapesníkem.

11. Použijte papírový kapesník při zastavení vody.

12. Vaše ruce budou čisté a bezpečné.

Jak si umýt ruce

Zdroj obrázku: plotbase.sk

Video návody, jak si správně mýt ruce

Pro lepší představu toho, co jsme popisovali v předchozích řádcích, jsme pro vás dohledali i demonstrační videa, resp. návody, jak si správně mýt ruce. Jejich hodnověrnost podtrhuje zejména skutečnost, že první z nich vzešlo právě z "produkce" Světové zdravotnické organizace, jinak nazývané i WHO. V případě prvního videa jde tedy o postup, který jsme uvedli o něco výše.

Zdroj videa: youtube.com

Zdroj videa: youtube.com

Důležité otázky o hygieně rukou

To nejpodstatnější jsme sice probrali v předešlých kategoriích, ale stále nám zůstal určitý prostor na zodpovězení několika důležitých otázek, které souvisejí s tím, jak si správně mýt ruce.

Je třeba použít teplou vodu při mytí rukou?

Teplota vody nemá žádný vliv na účinnost mytí rukou. Důležitým prvkem pro efektivní zabití virů a bakterií je použití mýdla.

Co je lepší - dezinfekce na ruce nebo mytí rukou?

Oba způsoby, ať už mytí rukou vodou a mýdlem, nebo jejich dezinfikování antibakteriálním gelem, může být účinné, pokud je prováděno správně. Dezinfekční přípravky na ruce, které je možné vyrobit i svépomocí v domácím prostředí, jsou pohodlným řešením při pobytu venku, resp. mimo dosah vody a mýdla. Nicméně, pokud to situace umožňuje, mělo by být upřednostněno mytí rukou vodou a mýdlem.

Správné mytí rukou

Zdroj obrázku: unsplash.com

Je nezbytné utření rukou do ručníku?

Zárodky bakterií se šíří snadněji z mokré pokožky než ze suché. Právě proto je úplné vysušení rukou důležitým krokem hygieny rukou. Nejúčinnější způsob, jak odstranit bakterie, aniž by se šířily na jiné povrchy, představuje utření mokrých rukou do papírových kapesníků nebo čistého ručníku.

Jak je možné pomoci dětem při mytí rukou?

Mytí rukou je pro malé děti nezáživnou a nudnou aktivitou. Právě z toho důvodu je především na rodičích, vychovatelích či učitelích, aby je naučili, jak si správně mýt ruce. Kromě toho jim mohou s touto potřebnou činností mimořádně pomoci. Prvním krokem k pomoci by mělo být nastavení podložky, ze které děti lépe dosáhnou k umyvadlu. Během následujícího mytí rukou jim můžete zpívat, bavit je a také jim pomáhat roztírat mýdlo na jejich ruce.

ako umývať ruky

Zdroj obrázka: unsplash.com

Mytí rukou má smysl

Při pohledu na všechna fakta, která jsme rozebírali v dosavadním obsahu tohoto článku, pravděpodobně ani nemá smysl polemizovat nad tím, zda má mytí rukou vlastně smysl. Několik studií totiž vypovídá o tom, že stávající školící programy zaměřené na postupy hygieny rukou by měly být zlepšeny, přičemž mytí rukou by se mělo stát vzdělávací prioritou. Navíc svědomitá hygiena rukou je jedním z možných způsobů, jak co nejefektivněji, nejúčinněji a nejrychleji zabránit potenciálnímu šíření nejen koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, ale také jiným chorobám.

Vzhledem k tomu, že nedodržování pokynů o hygieně rukou může být exemplárním problémem, a to obzvláště v momentální situaci, je skutečně nesmírně důležité vědět, jak si správně mýt ruce.

V souvislosti s aktuální celosvětovou situací vám doporučujeme, abyste sledovali i přijatá opatření vlády České republiky.

Zdroje obrázků: unsplash.com, plotbase.sk

Zdroj videí: youtube.com